V-kongressen gick mot partistyrelsen

V-KONGRESS | Klimatomställ både produktion och konsumtion. Totalförbjud vinstuttag från välfärden. Lyft demokrati på arbetsplatserna och löntagares rätt att ta över företag. Försvara asylrätten, stå upp för kulturen och säg resolut nej till NATO.
Nej, de 220 ombuden på Vänsterpartiets kongress i helgen hade inte för avsikt att tala tyst om partiets inriktning på flera områden – eller avstå från radikala ställningstaganden.

Viktigt vägval för V

LEDARE | När Nooshi Dadgostar förra året satte ner foten i frågan om marknadshyror och därmed fällde januariavtalets regering väckte det både entusiastiskt stöd och ökande opinionssiffror för Vänsterpartiet.
Aitikgruvans dagbrott utanför Gällivare i Norrbotten. Dagbrottet i Gállok beräknas bli lika stort. foto: Tor Tuorda

Gruvmotstånd i världen

FOKUS | Många av världens regeringar ger grönt kort åt utvinning av mineraler, olja och gas för kortsiktig profit. Urfolksrätt, mark, vatten och klimat försvinner i ett moln av gruvdamm. Men överallt reser sig de berörda människorna. Tillsammans med miljö- och klimataktivister kräver de sin rätt till en hållbar framtid. Internationalen har pratat med lokala gruvmotståndare.

Nybildat nätverk vill motverka ombildningar

BOSTAD | Nätverket Stoppa Ombildningarna bildades efter att kommunfullmäktige i Göteborg beslutat att ge de kommunala bostadsbolagen i uppgift att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter och de försöker nu att samla den opinion som finns mot ombildningarna.

Ibland tänker jag på Harry

KRÖNIKA | När jag var 14 år anslöt jag mig till schackklubben i min hemort Hjo och började tävlingsspela. Under de följande åren stiftade jag vid brädet bekantskap med många säregna profiler, men speciellt en har för alltid etsat sig fast i mitt minne: Harry Persson. Som spelare var Harry tämligen medioker, nej det var som politiskt original han väckte uppseende.

Gör makten över arbetet till en valfråga!

V-KONGRESS | I en motion till V-kongressen kräver flera lokalavdelningar och fackligt aktiva vänsterpartister att de anställdas
makt över sitt arbete görs till en huvudfråga i årets valrörelse. Man lyfter fram coronapandemin där underbemanning, tillfälliga anställningar och en ovilja att lyssna på personalen fick katastrofala följder, inte minst för de äldre.
foto: Anthony Crider

Tid för konspirationer?

LEDARE | I pandemins tider samlar de större massor än nästan några andra, antivaxxarna, Q-anonanhängarna. I förra veckans demonstration mot vaccinpassen i Stockholm vandrade en kille med kamera runt Sergels torg och intervjuade människor som berättade hur Covid-19 motsvarar bestens tal i uppenbarelseboken och förebådar antikrists återkomst

Olja och krig är tvillingar

V-KONGRESS | I Internationalens serie om motioner till Vänsterpartiets kongress pratar vi den här veckan med Åke Eriksson som fått Vänsterpartiet i Nacka att ställa sig bakom en antimilitaristisk motion. Han hoppas att den drar igång en debatt om Nato på vänsterkongressen.
FOTO Richard Hurd

The Ministry for the Future – en besvikelse

RECENSION | Den legendariska SF-författaren Kim Stanley Robinsons Climate Fiction roman The Ministry for the Future marknadsförs som “Barack Obamas favoritbok”. Den har hyllats av många, däribland Andreas Malm. Men Jan Czajkowski som har läst den för Internationalens räkning tycker mest att det känns som 1950-talets teknikoptimism 2.0, fast där världen ska räddas av smarta teknokrater med eldunderstöd från eko-terrorister.