Sverige på väg att bli USA:s militära marionett

Ja, som väntat godkände riksdagen 18 juni DCA-avtalet. Som bekant ger denna överenskommelse USA fritt tillträde till 17 svenska militära anläggningar över hela landet, i realiteten en form av permanenta baser, där USA ska kunna placera militär personal och lagra utrustning helt efter eget tycke – utan någon som helst svensk insyn. 

Slutsats av EU-valet: Organisering underifrån avgörande 

Högeranstormningen kom av sig i EU-valet. I alla fall i de nordiska länderna där vänsterpartier av olika schatteringar tog tydliga steg framåt. I Finland rasade Sannfinländarnas röstetal, SD har för första gången backat i ett val medan Vänsterpartiet, Socialistisk Folkparti och Vänsterförbundet gick rejält framåt. 

Låt inte högern och de rika avgöra EU-valet 

Den 9 juni är det val till EU-parlamentet. Det är ett val som traditionellt lockar färre att rösta än i andra val. I valet 2019 var det 45 procent av de röstberättigade som valde att inte delta i valet. Men det såg mycket olika ut i skilda grupper av befolkningen. Det fanns distrikt i Sverige där valdeltagandet låg under 30 procent medan det fanns andra där det låg över 80 procent. Bland dem som inte röstade var andelen låginkomsttagare och utlandsfödda större än i gruppen som röstade. 

Attentatet mot vänsterpressen 

LEDARE | ”Ett hållbart mediestöd för hela landet.” Så löd rubriken på den utredning som Mats Svegfors på regeringens uppdrag lade fram i fjol. Om syftet då var oklart för någon blev det desto tydligare när den sverigedemokrat som fått Tidölagets uppdrag att föredra den nya mediestödslagen i riksdagen inledde med orden ”Äntligen, äntligen!”. Äntligen skulle detta ”mediala monster” dräpas, det som kanaliserat en ”älv av pengar” till tidningar ”i olika nyanser av rött” där även den socialdemokratiska pressen ingick. Borgerligheten jublade, ända ut till ytterhögern. 

Allt stöd till studenternas mobiliseringar för Gaza! 

LEDARE | Sverige hann knappt hämta andan efter Malmös mäktiga solidaritetsuppvisning runt Palestina under Genocidevision förrän nästa fas av manifestationer såg dagens ljus. De globala demonstrationerna i form av tältläger har nu nått Sverige och i skrivande stund finns de i bland annat Örebro, Lund, Uppsala, Göteborg, Karlstad, på Stockholms universitet och KTH. 

Socialistisk signal från vänsterkongressen 

LEDARE | Vänsterpartiets kongress är över med skiftande resultat. Å ena sidan gavs partiledningen – utan att det egentligen lades på bordet – okej för sitt projekt att sy ihop ett regeringsalternativ till valet 2026. Därför tunnades delar av partiprogrammet ut för att inte blockera vägen. 

Sverige alltmer militärt underordnat USA 

LEDARE | Den 5 december 2023 undertecknade Sverige och USA ett bilateralt militärt samarbetsavtal, det så kallade DCA-avtalet, Defence Cooperation Agreement. USA kommer enligt avtalet få obehindrad tillgång till 17 svenska militära anläggningar – en form av permanenta baser – där de ges rätten att lagra vapen, utrustning och ammunition

När det militärindustriella komplexet dominerar

LEDARE | Enbart under åren 2020 – 2023 fördubblades nästan de militära utgifterna – från 60 miljarder till 119 miljarder kronor, varvid NATO:s riktmärke på två procent av ett lands BNP uppnåddes. Det verkar heller inte som att denna kurvas zenit ännu på långa vägar uppnåtts. Den 26 april överlämnade Försvarsberedningen sin rapport ”Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad”. Här förordas ytterligare ökningar av de militära utgifterna med 52,8 miljarder fram till 2030.

Vårdkris i åtstramningstid

LEDARE | Region efter region genomför nedskärningar inom vården. Löftena från flera partier inför valet 2022 om vårdsatsningar, minskade köer, fler vårdplatser och bättre arbetsmiljö är som bortblåsta. Underskotten i regionerna är rekordstora och givetvis räcker inte regeringens sex extramiljarder i vårbudgeten.

Vår tids våldsmekanismer har djupa rötter

LEDARE | Våldet är den heta gröt som människan och samhället ofta vandrar likt katten kring. I den breda debatten pågår ständiga politiska krumbukter för att omvandla våldet, lidandet och kriget till något ”rimligt”. I den liberala och mer traditionellt konservativa retoriken kodas våldet om.