V-stöd till vårdstrejk 

Vänsterpartiet i Göteborg vill uttrycka vårt helhjärtade stöd till Vårdförbundets viktiga strid.
Naturligtvis för att ni förtjänar en arbetsmiljö som gör att ni orkar med era jobb på lång sikt, där arbetsplatserna har tillräcklig bemanning och verksamheten inte bygger på övertid.
Men även för att er strid också är en strid för alla oss andra. De flesta som arbetar känner igen era problem med underbemanning, krav på övertid och pressade arbetsvillkor. Istället för att anpassa våra liv efter arbetsgivarnas planering behöver vi alla få mer makt över vår arbetstid och våra liv.

Nödrop från ukrainska arbetare inför EU-valet 

UTTALANDE | Samtidigt som den ryska militära offensiven pressar de ukrainska försvarslinjerna når oss ett fackligt förstamajupprop från Zelenskyjs födelsestad Kryvyi Rih väster om Zaporizjzja som återkommande attackeras av ryska robotar och drönare. Uppropet riktar sig främst till politiska företrädare inför det stundande EU-valet med begäran om solidaritet inte bara mot det ryska angreppet utan även mot ökade klyftor i Ukraina och demontering av arbetares rättigheter.

“Verkligt NATO-motstånd är motstånd mot svensk upprustning”

V-KONGRESSEN | Några av motionerna röstades igenom mot partistyrelsens yrkande. En av dessa innehöll krav på att den svenska försvarsbudgeten inte underordnas Natos planeringsmål om två procent av bruttonationalprodukten. En av dem som talade för motionen var Lars Henriksson och vi återger hans inlägg här.

V-programmet: Lättläst men politiskt tunt

DEBATT | Programkommissionens förslag till nytt partiprogram för Vänsterpartiet har sina fördelar – men förslaget behöver tydligare ramar och ideologiska svar för att leda vårt parti och vårt ledarskap i en politiskt turbulent tid. Därför har jag föreslagit en del förändringar som hade tydliggjort våra långsiktiga visioner och den ekologiska och sociala nödvändigheten att bryta kapitalismen som system. Det skriver Robert Armblad, aktiv i Vänsterpartiet Växjö och ersättare i Partistyrelsen.

Bryt alla militära kontakter med Israel

DEBATT | Det Israel gör i Gaza är oförsvarligt och innebär ett enormt mänskligt lidande. Tiotusentals civila har dödats av Israel och majoriteten är kvinnor och barn. Det pågår en process i Internationella domstolen mot Israel för folkmord. Att i det läget ha militära samarbeten och kontakter med Israel blir ett indirekt stöd. Vänsterpartiet anser att alla militära kontakter med Israel omgående ska avbrytas.

Det knakar i krigets och förändringarnas Ukraina 

OPINION | I varje krig, kris förekommer och framträder motsättningarna tydligt i dagen. Nationalismen som vi kan se i ett krig eller som kan underblåsa ett krig innehåller dessa motsättningar. En bakåtsträvande reaktionär nationalism och en social frigörande nationalism. Det skriver Börje Schellin. 

Folkhems-Sverige har blivit Girig-Sverige

OPINION | I Göteborg går hyresförhandlingarna in på upploppet. Terje Johansson, VD för den kommunala fastighetskoncernen AB Framtidens, driver fram de högsta hyreshöjningarna på 30 år i kommunala bostadsbolag. De som drabbas är låginkomsttagare, främst äldre som inte kan påverka sin inkomst och barnfamiljer som tvingas in i trångboddhet.

Socialistisk Politik svarar DN

DEBATT | ”Ett epicentrum för kritiken mot programförslaget finns i den lilla tankesmedjan Socialistisk Politik med rötter i trotskismen”, skriver Dagens Nyheter 2 april om programdebatten i Vänsterpartiet. Så kan kritiska röster förminskas i dagens medielandskap.

NATO-yran som en pust från 1914

EFTERTANKEN | Dagens upptrissade militära och NATO-patriotiska yra för med sig en sekelgammal pust av krigseufori. Här finns en doft av 1914 när befolkningarna sades jublande tåga ut till världskriget med illusionen om storartade hjältedåd i det korta och allra sista kriget. Fyra år och tolv miljoner döda senare var all klang och jubel förvandlat till blodig gyttja.