Eftervalssamling och folkfest

Vilken succé! Maten tog slut. Alla fick inte plats, men stämningen var god när Socialistisk Politik bjöd in till eftervals­samling i Solidaritetshuset i Stockholm i helgen.

I RÖRELSE | Rasmus Klockljung & Eva Nikell

Eftervalskonferensens program utgjordes av fem panelsamtal om högaktuella och viktiga ämnen. Dagen inleddes med frågan ”Hur kan en röd-grön vänster och folkrörelserna stärkas?”. Där lyfte Åsa Mattsson, redaktör för Vänsterpartiets medlemstidning Rött, att ”det inte alls var sant” att Vänsterpartiet ensamt fällde den förra regeringens förslag om marknadshyror i fjol. Mattsson betonade att hon är ”helt övertygad” om att aktivisterna i nätverket Nej till marknadshyra var de som skapade det tryck som gjorde att Vänsterpartiet ”stod pall i riksdagen”.
– Kapitalism och rasism har alltid samexisterat och hämtat kraft från varandra, sade Kitimbwa Sabuni från Afrosvenskarnas riks­organisation i samma panel och poängterade vikten av att vänstern alltid är antirasistisk.

I samtalet om trygga orter deltog René Leon Rosales som är forskare på Mångkulturellt centrum men som här medverkade ”som privatperson”, och som lyfte bostadspolitikens betydelse för tryggheten. ”Varför skapar det inte revolution?” undrade han apropå att marknadens roll för bostäderna har normaliserats. Rosales menade också att ”trygghet är kodat till vissa platser” eftersom det nämns så ofta i samband med just förorter.
– Vilket budskap sänder de till människorna som bor i just de områdena?

Internationalen återkommer mer ingående till dessa panelsamtal i kommande nummer.

Rasmus Klockljung


Folkfest i en bister tid

Från vänster moderatorn Eva Nikell, Rene Leon Rosales från Mångkulturellt Center i Botkyrka, Elena Karlström, Vänsterpartiets distriktsstyrelse samt Ilhan Kellecioglu, Ort till Ort.

Vilken fantastisk folkfest det blev! Människor strömmade in till Solidaritetshusets två stora salar – Draken och Världsbiblioteket. Många gråa pensionärshuvuden, men också många yngre, barnfamiljer, studerande, politiskt aktiva på alla nivåer. Hela dagen lekte barnen i Världsbiblioteket medan föräldrarna i skift försökte vara med så mycket som möjligt i seminarierna i den sprängfyllda Drakensalen.

Känslan var stark att detta är nu något absolut nödvändigt. Iskalla vindar blåser. Vi har en regering som förutom att skrota klimatpolitiken och ytterligare sänka skatten för de välbeställda kommer att praktisera den hårdaste invandrings­politiken på årtionden. Bort med mänskliga rättigheter. Bort med bistånd. Bort med internationalism och humanism. Ojämlikheten och utpekandet av ”den andra” kommer att öka. Svensk vandel ska råda – vad det nu är?
Under lördagen på Solidaritetshuset blev det klart att vi kan försvara oss mot detta. Och måste göra det; gemensamt. Men vi behöver organisera oss starkare tillsammans i den solidariska rörelsen. Vi får inte låta oss splittras av skapade gränser när det gäller kön, språk, hudfärg, ålder eller andra ovidkommande fakta. Det allra viktigaste just nu är förmågan att vända den misstänkliggörande, egoistiska, inskränkta, splittrande och djupt konservativa regeringspolitiken till sin motsats.
Seminariediskussionerna den 15 oktober har filmats. De kommer bland annat att ligga på Solidaritetshusets hemsida, Solidaritetshuset Play.

Här finns utgångspunkterna för fortsatt diskussion och fortsatt organisering. Som att utgå från maten och matproduktionen för att ställa om samhället i mer klimatvänlig inriktning. Eller att organisera lokala fredsgrupper som kan kämpa för civil omställning av militarismen på sin ort. Och när visitationszonerna upprättas i våra förorter, då måste vi finnas där och stödja nattvandrande mammor, före­ningar som Ort till Ort och andra aktiva som kommer att protestera mot zonerna. Och vi behöver skapa en mediasamverkan som gör det möjligt för oss att hålla oss alla informerade och organiserade.
I seminariediskussionerna finns mycket, mycket mer. Vi kommer att annonsera på olika ställen när de ligger ute.
Ett stort och varmt tack till alla som kom, och alla som deltog, i diskussionerna och aktiviteterna vid eftervalssamlingen den 15 oktober.

Eva Nikell


ÖVERST Från vänster till höger: Arnold Jeppsson, moderator för samtalet. Anna-Klara Bratt, Fempers Nyheter. Marco Jamil Espvall, Internationalen. Leonidas Aretakis, Flamman. Rebecka Bohlin, ETC Magasin.