President William McKinley och USA-imperialismens uppkomst

KULTUREN | Per Leander

När USA:s 25:e president William McKinley förklarade krig mot Spanien 1898 för kontrollen över Kuba, tog USA sina första steg i utvecklingen mot den imperialistiska världsmakt vi känner idag. Per Leander berättar hur allting började med den mystiska sprängningen av det amerikanska slagskeppet USS Maine. Texten är ett utdrag ur den kommande boken Amerikanska mardrömmar – essäer om kultur, historia och politik.

Den 15 februari 1898 sprängdes det amerikanska slagskeppet USS Maine som låg förtöjt utanför Havannas hamn på Kuba, där det vid denna tid pågick ett självständighetskrig mot kolonialmakten Spanien. Eftersom explosionen inträffade på natten dödades en stor del av besättningsmännen som låg och sov när fartyget sjönk. Huruvida det var en olycka i en värmepanna eller ett vapenförråd ombord på skeppet, en fientlig spansk attack, eller rentav en provokation av amerikanarna själva för att få en förevändning att skylla på spanjorerna, är än idag inte klarlagt. Men händelsen skulle i alla fall resultera i att USA förklarade krig mot Spanien.

[LÄS RESTEN AV ARTIKELN SOM PRENUMERANT AV PAPPERSTIDNINGEN ELLER DEN DIGITALA UPPLAGAN]