”Sättet som Hyresgästföreningen behandlar förtroendevalda gör att färre vågar ställa upp”

Ledningen för Hyresgästföreningen har de senaste åren haft en tendens att utesluta sina mest stridbara aktivister, framför allt i Region Västra Sverige. Nu har ytterligare två förtroendevalda suspenderats ur HGF. Internationalen har talat med Mahasti Hashemieh och Britta Brus, som inte förstår och inte har fått någon förklaring till varför de kastas ut.
INTERVJU | Rasmus Klockljung

Under de senaste åren har Hyresgästföreningen suspenderat eller uteslutit ett antal medlemmar. Mest uppmärksammat blev det troligen när hela styrelsen för Region Västra Sverige suspenderades för ett par år sedan, varpå dess ordförande Kristofer Lundberg uteslöts på livstid. Men även senare har flera personer suspenderats. Nu har ytterligare medlemmar stängts av, och även denna gång sker det i samma region.
Förra veckan fick Mahasti Hashemieh och Britta Brus besked om att de är suspenderade från sina medlemskap och förtroendeuppdrag. Via telefon fick de veta att de är under utredning, och någon tydlig motivering har de inte fått.
– Vi har inte fått någonting skriftligt, och de sade att ”det har kommit till vår kännedom att det har brutits mot värdegrunden”, men de har inte ens sagt att just jag eller Britta har gjort det, säger Mahasti Hashemieh till Internationalen.
– Jag var så naiv, när jag hörde det trodde jag att de skulle utreda någon av de gånger som vi utsatts för sexism framför ögonen på andra och ta tag i värdegrunden, men så var det ju inte, fyller Britta Brus i.

Det är två synnerligen framträdande aktivister som nu stängs av. Inom Hyresgästföreningen har båda ett flertal uppdrag i styrelser, valberedningar och som regionfullmäktigedelegater och hyresförhandlare, men de har även utanför föreningen varit med och arrangerat flera bostadspolitiska demonstrationer och möten under ett antal år. De ingår också i samordningsgruppen för kampanjen Nej till marknadshyra – ja till en social bostadspolitik, som i fjol genom flitigt opinionsbildande och en mängd samtidiga demonstrationer runt om i landet lyckades få upp Sveriges ögon för bostadspolitiken. Det ledde till att regeringen skrotade den beställda utredningen om marknadshyra, och senare att regeringen fälldes.
– Vi var också medarrangörer för det senaste Bostadsvrålet där vi även ledde och deltog i panelsamtal och höll föreläsningar, säger Mahasti Hashemieh som dessutom är ordförande i för­eningen Alla ska kunna bo kvar.
Hon, liksom fram till nyligen även Britta Brus, ingår som hyresgästrepresentant i både den stora och den lilla delegationen som förhandlar hyror med Poseidon, som med 28 000 lägenheter är Göteborgs största kommunala bostadsbolag. I vintras ”pausades” delegationernas uppdrag plötsligt av Hyresgästföreningens regionstyrelse, och inte heller då uppgavs någon tydlig förklaring. Därefter frågades ledamöterna ut av regionens representanter.
– Det verkar helt godtyckligt vad de frågade, säger Britta Brus.
– Frågorna var så luddigt formulerade att vi inte ens förstod vad de var ute efter. Varken jag, Britta eller det fackliga ombudet blev kloka på vad det var de ville få veta, fortsätter Mahasti Hashemieh.

Delegationerna har ännu inte fått återgå till sin verksamhet. Om att de båda nu är avstängda från alla sina uppdrag säger hon:
– Det omedelbara resultatet är dels att vi inte kan utföra våra uppgifter, men också att vi tills vidare inte är valbara. Om några veckor kommer ledamöterna i liten delegation utses av stor delegation, och på höstens region­fullmäktige väljs de cirka 20 stämmoombud som ska representera region Västra Sverige på nästa förbundsstämma. Både Britta och jag kommer sannolikt bli nominerade. Vi var inte bland valberedningens förslag förra gången, till stämman som hölls i höstas, men vi fick så många röster att vi lyftes förbi många kandidater som var valberedningens förslag.
– Att begå sådana övergrepp när man inte ens kan förklara vem som anklagas för vad är verkligen odemokratiskt. Även om utredningen skulle rentvå oss så blir vi det inte helt och hållet, för då kommer de inte gå ut och informera och berätta mera detaljerat om vad som hänt och inte. Jag har svårt att tro att de är omedvetna om hur deras agerande påverkar vårt förtroende i andras ögon.
– Det har länge funnits sådana maktstrukturer inom Hyresgästföreningen, som inte vill ge plats åt starka kvinnor och i synnerhet inte de med utomeuropeisk bakgrund, säger Britta Brus och fortsätter:
– Med tiden har vi blivit tuffare och inte direkt lättskrämda. Detta i takt med att vi blivit mer och mer pålästa och lärt oss att argumentera för rätt saker. Men sättet som Hyresgästföreningen behandlar förtroendevalda gör att färre och färre vågar ställa upp att vilja bli valda. Vi märker att sättet man behandlat förtroendevalda gör att fler och fler av de nya förtroendevalda drar sig för att ställa frågor på möten om saker de behöver lära mer om eller fördjupa sig i, när de ser hur vi kölhalas. Till slut gör det folk livrädda för att ens öppna munnen.

Till Hyresgästföreningens förbundsstämma i höstas lades en motion om att arbeta för noll­alternativ vid renoveringar, det vill säga att hyresgästen inte ska få höjd hyra alls, som ett skydd mot renovräkningar. Motionen skrevs av Michel Rowiński i Uppsala som också var hyresförhandlare, men sedan suspenderades han och kunde inte delta på stämman. Istället pläderade Britta Brus och Mahasti Hashemieh för motionen och stämmoombuden valde att gå på deras linje och bifalla motionen, tvärtemot förbundsstyrelsens förslag att avslå den. Duon bidrog även till att avslå ett förslag om höjning av medlemsavgiften.
– Till vartenda möte vi varit på har vi lusläst alla möteshandlingar. Våra pläderingar och yttranden är baserade på dem. Trots det har man fått höra att man tar upp för mycket mötestid eller älskar att höra sin egen röst, men jag tar det som cred, inte som kritik, när någon som inte sköter sitt uppdrag ordentligt säger något sådant till mig, säger Mahasti Hashemieh.
Hon fortsätter:
– Det är ganska påfrestande att vara förtroendevald eftersom man oftast blir utsatt på olika sätt och man hör det om och om igen från flera förtroendevalda. Det går inte ens en vecka mellan varven innan man hör att någon förtroendevald tänker på att lämna HGF, men vi påminner oss själva och varandra, ”vem ska då göra det vi gör om vi lämnar?”
– Frågan handlar egentligen inte längre om mig och Mahasti, men att de som saknar röst och möjlighet att själva förbättra sin bostadssituation blir ännu mer sårbara när färre förtroendevalda inom HGF vågar värna de mest resurssvaga, säger Britta Brus.
– Men vår kamp fortsätter oavsett, avslutar Mahasti Hashemieh.

På bilden: hyresaktivisterna Mahasti Hashemieh (till vänster) och Britta Brus.

I protest mot suspenderingarna har Nej till marknadshyra skapat en namninsamling som finns här: https://www.mittskifte.org/petitions/stoppa-suspenderingar-av-vara-hyreskampar