Stockholm fylls av klimataktioner

Klimataktivisterna i Extinction Rebellion (XR) har gjort sig kända för sina spektakulära aktioner som bland annat innefattar att blockera trafikerade gator för att genom civil olydnad rikta strålkastarljuset mot klimatkrisen. Nästa vecka, 24 till 29 april, kommer XR hålla den stora aktionsveckan Fossilupproret i Stockholm.

NYHETER | Rasmus Klockljung

Exakt vilka aktioner som kommer att genomföras under i Extinction Rebellions aktionsvecka och var de kommer ske är inte offentligt, men Elvin Landaeus Csizmadia som är engagerad i planeringen berättar för Internationalen att stockholmarna kommer märka det.
– Fossilupproret är ett fredligt folkuppror mot den totalt otillräckliga klimatpolitiken. Vi kommer framförallt att ta till gatan, eftersom gatan är folkets plats. Stora störningar planeras, eftersom rapporter och information tyvärr inte räcker för att förmedla klimatkrisens allvar. Det kommer även att göras riktade aktioner och ockupationer mot lämpliga mål. Alla är välkomna att delta i upproret!

Varför hålls Fossilupproret just den här veckan och just i Stockholm?
– Stockholm är huvudstaden, det är där det finns flest människor och det är där topp-politikerna sitter. Att det sker just nu är för att klimatkrisen helt enkelt inte kan vänta längre. Enligt FN har vi nu två, tre år på oss att vända vårt sjunkande skepp, så det är hög tid att agera.

Vilka kommer vara de huvudsakliga budskapen från XR?
– Vårt huvudkrav är att regeringen ska upphöra med de fossila subventionerna. Detta som ett första konkret steg mot en hållbar klimatpolitik. Vi kan inte längre använda skattepengar till att elda på klimatkrisen – det är total skandal att vi gör det! Vi vill också trycka på kopplingen mellan fossila bränslen och krig, som vi sett nu i och med Rysslands fruktansvärda invasionskrig i Ukraina. Detta handlar om vår säkerhet. Vi vill ha fossilfritt för fred, och vi vill framtidssäkra samhället, säger Elvin Landaeus Csizmadia.

I augusti i fjol arrangerade Extinction Rebellion aktionsveckan Nordic Rebellion i Oslo (se Internationalen #35 2021), där gator blockerades och aktioner gjordes mot bland annat fossilbolagen Lundin Energy och Equinor. Fossilupproret planeras bli ännu mer omfattande.
– De största skillnaderna är att vi denna gång kommer vara mycket mer på gatorna i centrala staden, samt att dessa aktioner kommer vara mycket större, säger Elvin Landaeus Csizmadia, som även påpekar att det nu kommer ”vara lättare för vem som helst att delta och visa sitt stöd”.

| LÄS OCKSÅ: XR youth pressar regeringen att stoppa ryskt fossilbränsle