Vänsterpartiet större än Moderaterna i Stockholm

Maktskifte ligger inom räckhåll i både Region Stockholm och Stockholms stadshus, enligt en ny Novus-undersökning. De största vinnarna är Vänsterpartiet som i kommunvalet tar över andraplatsen från Moderaterna. Såväl S som V ökar kraftigt i opinionen och är i Stockholm tillsammans större än de gamla allianspartierna i såväl kommun och region som riksdagsval. 

Novus senaste undersökning som genomfördes i december undersökte vilket parti stockholmarna skulle välja om det var val. Opinionsundersökningen pekar i riktning mot dramatiska förändringar. Den stora nyheten är att Vänsterpartiet i kommunvalet skulle ta över andraplatsen från Moderaterna om det var val idag. 

Enligt opinionsmätningarna samlar S och V tillsammans ett större stöd än de fyra allianspartierna i alla tre valen, men eftersom de inte når egen majoritet är det MP och SD som fäller avgörandet. I dag styr Miljöpartiet med de borgerliga i Stockholms kommun och Region Stockholm, men det finns gott hopp om att få till stånd rödgröna styren. S och V har regerat med Miljöpartiet förut och MP sa i förra valet att de inte vill göra sig beroende av Sverigedemokraterna. Då är det svårt att se andra regeringsdugliga alternativ i stadshuset. 

Att den blå-gröna politiken förlorat sympatier på grund av sin nyliberala privatiserings-politik och New Public Management med marknadslösningar är det ingen tvekan om.  

Det är också helt klart att Vänsterpartiet har fått många nya sympatisörer genom sitt motstånd mot marknadshyrorna och sin kamp för de fattigaste pensionärerna.  

Återstår att se om den dramatiska förändringen i väljarsympatier håller i sig och förstärks. Det ligger nu en tung press på Vänsterpartiet att få i få trenden att sprida sig över hela landet. Sympatier måste utvecklas till kampberedskap. 

I fackföreningarna, i hyresgäströrelsen, i rörelser mot rasism, för kvinnors rättigheter, internationell solidaritet och i klimat och miljökampen måste Vänsterpartiet hjälpa till att bygga och stärka rörelserna. En stark parlamentarisk kamp måste förenas med kamp i vardagen. 

Alla socialister har ett hårt arbete framför sig. Men låt oss i dag glädjas och känna hopp utifrån det som Novus-undersökningen visar. 

Carmen Sandiego