De som drabbas värst är inte de som håller i vapnen

Den palestinska gruppen Hamas gryningsräd mot Israel morgonen den 7 oktober överraskade alla. Israels motattack lät inte vänta på sig. Ett fullskaligt krig är i princip ett faktum. Och precis som i alla krig så är det civilbefolkningen som får betala priset. På måndagen var dödssiffran omkring 1500 personer, varav 800 israeler och 700 palestinier.

FOKUS | Emma Lundström

En läkare på plats i Gaza säger till brittiska Guardian att sjukhusen där ser ut som slakthus. Det finns inte möjlighet att ta hand om alla skadade.
Israel har mobiliserat ett stort antal trupper vid Gaza. När den här texten går i tryck har dessa trupper kanske redan gått in och eliminerat Hamas infrastruktur. När de gör det kommer de samtidigt att döda väldigt många civila.
Amnesty International uppmanar både israeliska säkerhetsstyrkor och palestinska väpnade grupper att respektera folkrätten och göra allt de kan för att skydda civilbefolkningen. Amnesty Internationals generalsekreterare, Agnès Callamard, säger i ett pressmeddelande att organisationen är djupt oroad över det ökande antalet civila dödsoffer i Gaza, Israel och på den ockuperade Västbanken: ”Att medvetet rikta in sig på civila, utföra oproportionerliga och urskillningslösa attacker som dödar eller skadar civila utgör krigsbrott.”
Organisationen understryker att Israel har ”en ohygglig historia av att ostraffat begå krigsförbrytelser i tidigare angrepp mot Gaza”, liksom att även palestinska väpnade grupper har utfört handlingar som utgör krigsbrott och måste ”avstå från att rikta in sig på civila och använda urskillningslösa vapen”.

Amnesty menar också att de grundläggande orsakerna till det eskalerande våldet måste hanteras omgående: ”Detta kräver att internationell rätt upprätthålls och att Israels 16 år långa, illegala blockad mot Gaza upphör, liksom alla andra aspekter av Israels apartheidsystem som tvingats på alla palestinier.”
I en rapport som Amnesty International publicerade i februari 2022 beskrev organisationen hur israeliska styrkor har begått handlingar i Gaza, på Västbanken och i Israel som är förbjudna enligt Romstadgan och Apartheidkonventionen, och att dessa handlingar är ”en del av en utbredd och systematisk attack mot civilbefolkningen i syfte att upprätthålla ett system av förtryck och dominans över palestinierna, vilket utgör apartheid som är ett brott mot mänskligheten”.

LÄS OCKSÅ: Israelerna gör något mycket värre än att döda

Att bryta detta system av förtryck skulle rent praktiskt betyda att Israel måste häva den luft- land- och sjöblockad mot Gazaremsan som infördes 2007 som en kollektiv bestraffning av hela Gazas befolkning.
Det skulle också innebära ett slut på apartheidregimen och att alla palestinier, oavsett om de bor i Gaza, östra Jerusalem, Hebron eller Israel, skulle behandlas som människor och inte som en underlägsen folkgrupp som systematiskt nekas sina rättigheter. En systematisk diskriminering och segregation som blev lag 2018, då det israeliska parlamentet godkände lagstiftning som definierar Israel uteslutande som “det judiska folkets nationalstat” och främjar byggandet av judiska bosättningar.
Lagen avskaffade även arabiska som officiellt språk.

Med Agnès Callamards ord: ”Apartheid hör inte hemma i vår värld och länder som väljer att ursäkta Israel kommer att hamna på fel sida av historien. Regeringar som fortsätter att förse Israel med vapen och skydda landet från ansvar i FN stödjer apartheidsystemet, underminerar den internationella rättsordningen och förvärrar det palestinska folkets lidande. Det internationella samfundet måste inse verkligheten bakom Israels apartheid och börja utforska möjligheter till rättvisa.”
För att rättmätigt kunna kalla sig för en demokratisk stat måste Israel sluta att systematiskt segregera, diskriminera förfölja, förtrycka, fördriva, tvångsförflytta och utomrättsligt döda det palestinska folket.
I sin rapport från 2022 vädjade Amnesty till FN:s säkerhetsråd att det skulle införa ett omfattande vapenembargo mot Israel. Något sådant har inte skett. Nu kommer det istället att bli tvärtom. Vapen kommer att strömma in till regimen. Hamas offensiv kommer att slå tillbaka mot det palestinska folket på ett sätt som vi ännu inte kan förstå vidden av.


BILD: Demonstration i Stockholm dagen efter Hamas anfall

FOTO: Wafa Jamil