Ett urspårat system

I början av februari spårade ett av bolaget Norfolk Southern Corporations tåg ur i East Palestine, Ohio, USA. Tåget fraktade farligt material från Conway, Pennsylvania till Madison, Illinois. Kemiskt material. Katastrofen var ett faktum. Liknande urspårningar sker flera gånger varje år. Det handlar om ett urspårat system. Ett system som sätter vinsten i första rummet. Arbetarnas och allmänhetens säkerhet hamnar längst ned på listan.

FOKUS | Emma Lundström

Olyckan började med att 50 av 149 vagnar på ett godståg spårade ur i East Palestine. Det ledde till en enorm brand. För att undvika en massiv explosion släpptes kemikalierna ut. ”Vilken tur att jag inte bor nedströms”, skrev människor i Ohio i sociala medier. De följde förloppet inomhus efter varningar om att inte gå ut.
Den världskända författaren och miljöaktivisten Erin Brockovich tog sig till platsen för att klargöra för lokalborna vilka rättigheter de har. Reportrar greps när de försökte rapportera om den allvarliga situationen. De släpptes förvisso. Men Bidenadministrationen ville inte så gärna ha kritiskt granskande röster på plats.

Det började snart talas om ett USA:s Tjernobyl. Tågarbetarna som skulle ta hand om katastrofen försökte strejka på grund av säkerhetsriskerna och den bristfälliga utrustningen, men tvingades fortsätta arbeta av myndigheterna.
Även om katastrofen i East Palestine inte går att jämföra med Tjernobyl, så har den satt strålkastare på det faktum att liknande olyckor händer alldeles för ofta i USA och att det inte finns någon riktig beredskap för att hantera dem. Den visar också på det absurda system som gör att de sker.

Enligt Guardian finns det rapporter som visar att så många som 25 miljoner amerikaner bor i områden som är sårbara för liknande tågurspårningar där giftiga ämnen är inblandade och där urspårningen kan leda till explosioner.
Det är inte första gången det händer. I november 2012 ägde en liknande urspårning rum i New Jersey. Då läckte 23 000 liter av den cancerframkallande kemikalien vinylklorid ut i naturen.

”För att undvika explosion släpptes kemikalierna ut i gropar och antändes. Stora moln av svart rök bolmade upp och täckte skyn.”


Händelsen ledde till krav på ytterligare reglering av hur järnvägsindustrin hanterar transporter av giftiga material, inklusive råolja och farliga kemikalier. Det resulterade i ett regelverk som krävde att tåg med giftiga ämnen skulle få elektroniska bromssystem, som bromsar tågvagnar omedelbart. Donald Trumps administration lyssnade på lobbyister som hävdade att förändringen var för kostsam för järnvägsföretagen, och upphävde regeln.

Ändå har Trump haft mage att besöka East Palestine och ondgöra sig över den nuvarande administrationen.
I East Palestine evakuerades omkring 2000 människor eftersom det framkom att minst ett dussin av vagnarna – precis som i New Jersey – innehöll vinylklorid. En kemikalie som används för att göra PVC – som i sin tur används för att göra plast. För att undvika explosion släpptes kemikalierna ut i gropar och antändes. Stora moln av svart rök bolmade upp och täckte skyn.

Efter fem dagar fick människor återvända hem. Vatten och luft ansågs då vara tillräckligt bra igen. Men de återvändande är oroliga för kvarvarande effekter av kemikalierna i luften, vattnet och jorden. Vinylklorid kan ge en ovanlig form av levercancer, den kan också orsaka leukemi och lungcancer. Att utsättas för en hög nivå av vinylklorid kan leda till döden.
Ombord fanns också minst fyra andra giftiga kemikalier, däribland butylakrylat, som också används för att tillverka plast.

USA:s miljöskyddsmyndighet Environmental Protection Agency, EPA, kunde snart påvisa att ytterligare tre kemikalier släppts ut vid urspårningen: etylhexyl­akrylat, isobutylen och etylenglykolmono­butyleter. Exponering för kemikalierna kan bland annat orsaka andfåddhet, brännande i hud och ögon, hosta, huvudvärk och illamående.

Efter olyckan i East Palestine gick en tvärfacklig allians av järnvägsarbetare ut och pekade på att den var en förutsägbar konsekvens av Wall Street-initierade politiska beslut som har deciemerat branschens arbetskraft, drivit kvarvarande anställda till kronisk utmattning och offrat arbetarnas säkerhet för största möjliga vinst. De vädjade till allmänheten att inte låta den här sortens olyckor normaliseras: ”Det är dags att ta tillbaka vårt järnvägssystem från giriga profitörer som bortser från risker och skördar vinster på vår bekostnad.”

>> PRENUMERERA PÅ INTERNATIONALEN FÖR ATT LÄSA RESTEN AV ARTIKELN <<


FOTO: FracTracker Alliance flickr CC BY 2.0