Vänsterpartiet programdebatt 2024

[UPPDATERAS]

Här samlar vi på Internationalen utvalda artiklar inför Vänsterpartiets kongress våren 2024 med förhoppning om att inspirera och vitalisera svensk vänster och arbetarrörelse.


Striden i V om kapitalismen når förstasidorna

15 februari
”Intern strid i Vänstern – om målet att krossa kapitalismen”, så rubricerar tidningen Göteborgs-Posten 12 februari över förstasidan debatten i Vänsterpartiet om nytt partiprogram inför Vänsterpartiets kongress i maj.
En av dem som intervjuas i ett längre reportage är Lars Henriksson, tills nyligen metallarbetare och skyddsombud med lång erfarenhet av fackligt och politiskt arbete på Volvo Cars i Göteborg.


”Storbankerna går visst att förstatliga!”

13 februari
DEBATT | Åke Paulsson reagerade på Johan Lönnroths debattartikel i Internationalen vecka 5 och menar att det är både nödvändigt och möjligt för staten att ta kontroll över bankerna.


Vilken socialism är det vi kämpar för?


2 februari
DEBATT | Johan Lönnroth: ”Problemet för Kjell är att socialismen sägs vara ett sätt att forma ”samhället”. För vad menas med det? Jag förmodar att det handlar om Sverige som nation. Det verkar så i och med att han skriver om ”självklara krav på att bankerna ska ställas under samhällets kontroll”. Men tanken på socialism i ett land borde vara död nu i den globala kapitalmaktens tid.”


“Programförslaget duckar för vår viktigaste uppgift”

27 januari
I förra veckan anordnade Vänsterpartiets avdelningar på Södermalm i Stockholm inför en fullsatt möteslokal ett samtal om Vänsterpartiets nya partiprogram. I samtalet deltog programkommissionens ordförande Jens Börjesson, vänsterdebattören Mathias Wåg och historikern Kjell Östberg. Vi publicerar här Kjells inledning.


Het programdebatt inom Vänsterpartiet

16 januari 2024
I höstas lade Vänsterpartiets programkommission fram sitt förslag till nytt partiprogram och nu går som sig bör debattens vågor höga inom partiet. I Flamman och Internationalen, på Vänsterns debattforum, hos Gröna Vänstern och andra Facebooksidor och på hemsidan Vänsterdebatt.se har en rad invändningar dryftats.


Bevara vänsterns socialistiska hjärta

21 december 2023
▶ Dumpa inte socialismen
▶ Vänstern ska lysa upp, inte mörka
▶ Strävan efter jämlikhet har inte dödatEtt annat program är möjligt!


23 november, 2023
▶ Vänsterpartiets program angår fler än medlemmarna
▶ Socialismen är fortfarande svaret
▶ Antikapitalism krävs för motståndet i vardagen


Ett förslag inom systemets ramar

16 november, 2023
▶ Ordmassor för parlamentariker
▶ Sopar svårigheter under mattan
▶ Vänsterpartiet är värt något bättre


16 november, 2023
Vänsterpartiet skall anta ett nytt partiprogram i vår. I förra veckan presenterade programkommissionen sitt förslag. Det bekräftar en utveckling av partiet som varit på gång de senaste åren.


Vi behöver varenda socialist

20 oktober, 2023
Den är förstås en struntsak i den stora katastrofen. Men inte desto mindre viktig för socialister och vänstern. Inte bara av demokratiska skäl utan för vår förmåga att hålla ihop kring en humanistisk socialism när barbariet avtecknar sig genom bloddimmor. Det skriver Håkan Blomqvist apropå uteslutningshotet mot vänsterpartisten Björn Alling.


Protestera mot oss själva!

19 oktober, 2023
Men vi kan ju inte demonstrera mot oss själva.
Jo, det är precis det vi måste.
Ett motsägelsefullt läge uppstod efter senaste valet. Medan Vänsterpartiet gick tillbaka på riksplanet och en brun-blå regering kunde tillträda blev utgången helt annorlunda i många kommuner. I flera storstäder, som Stockholm, Göteborg och Malmö medförde valresultatet ett skifte i kommunalt styre från höger till så kallat vänster-om-mittenstyre.


En annan politik är möjlig – även för Vänsterpartiet!

20 april, 2023
I Ekots lördagsintervju säger Nooshi Dadgostar att Vänsterpartiet inte kommer att fortsätta driva frågan om folkomröstning om svenskt Nato-medlemskap eftersom det inte finns majoritet i riksdagen, och att frågan om utträde inte kommer att drivas eftersom Vänsterpartiet respekterar demokratin. Men handlar inte politik och demokrati just om att driva den linje man tror på för att övertyga människor och förändra åsikter och beslut? Det skriver Agnes Lou.


Vart går Vänsterpartiet?

24 juli, 2022
Många medlemmar i Socialistisk Politik är också medlemmar i Vänsterpartiet och ska för första gången delta i V:s valkampanj. Men vart är partiet på väg? Det frågar sig Anders Karlsson.