Upprop för Internationalen

Rakt mot högerstormen – För okuvlig socialism

reser vi oss igen och borstar undan rivningsdammet. Efter femtio år tvingades veckotidningen Internationalen drastiskt ställa om. Med högerns stopp för det pluralistiska presstödet kunde vi inte fortsätta som tidigare. Men återbygger nu Internationalen till en kämpande webbplattform med både nya och gamla skribenter, nyheter, ideologi, rörelse och kultur. Förankrade i den långa socialistiska världskampen för arbetarklassens och mänsklighetens frigörelse kommer Internationalen att ta tillvara webbens möjligheter för dagliga reaktioner i ord, bild och ljud, fördjupning, breddning och inkludering. Här skapar vi plattformen för en okuvlig vänster som inte undviker att utmana kapitalism och klassamhälle. Men för det behöver vi hjälpas åt.

Vi behöver ekonomi för teknik och arvoderingar där det ideella inte räcker till. Även om det mesta görs av egna, oavlönade krafter behöver vi säkra den dagliga kontinuiteten. Och vi behöver en växande krets av läsare, supporters, skribenter och rapportörer som kan bära projektet rakt mot högerstormen.

Redan har många betalat in både stora och små belopp för Internationalens återfödelse, men varje krona behövs, alltifrån växelpengar till donationer – och gärna de regelbundna bidrag som ger ökade möjligheter till planering.

Sedan länge har vi kontakter och prenumeranter räknade i tusental landet runt, men behöver bli många fler. Kom med i en växande Internationalen-krets av läsare, supporters och medkämpar. För framtiden återuppbygger vi ett prenumerationssystem, men ännu är alla artiklar öppna.

Nu finns ingen tid för misströstan eller reträtt. Motstånd och alternativ behövs, nu. Vi kan alla bidra till det genom att ingjuta mod, kunskap och viljekraft i budskapet om att en annan, mer rättvis, jämlik och solidarisk värld är möjlig. Det kan vi göra genom att nå ut med Internationalen.

STÖD INTERNATIONALEN genom SP:s kampfond 39 69 1 – 1 eller Swisha 123 052 4934

BLI MÅNADSGIVARE FRÅN DITT EGET BANKKONTO (så slipper vi extra autogirokostnader)

Styrelsen för Socialistisk Politik