Beslut om skolförsäljning till IES i Gubbängen skjuts upp

Stockholms stads grönblåa styre vill sälja en skolfastighet i förorten Gubbängen till Internationella Engelska Skolan (IES), men när ärendet togs upp i kommunfullmäktige på måndagen slutade det med en återremiss.

IES är en av landets största skolkoncerner. Sedan 1998 hyr de fastigheten i Gubbängen av Stockholms kommun, men nu har kommunens politiska majoritet, bestående av allianspartierna samt Miljöpartiet, beslutat att de vill sälja den till IES. Det ingår i ett paket där även den intillliggande Gubbängshallen ska köpas av fastighetsbolaget Nystad, som även enligt avtalet ska bygga ytterligare en idrottshall samt en till skola i området. Nystad och IES har tidigare gjort precis sådana affärer i flera andra kommuner, och det finns långt gångna planer också i Midsommarkransen, en annan förort i södra Stockholm.
Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ är alla starkt kritiska till affären, och efter en nära 90 minuter lång debatt i fullmäktige drev de igenom en gemensam återremiss. Det innebär att ärendet kommer tas upp igen om en månad, och partierna hoppas att det då sätts stopp för en försäljning.
– Just nu hänger allting på MP, de har chansen att faktiskt stoppa affären. MP på nationell nivå säger sig vara kritiska till marknadsskolan, och en absolut majoritet av deras väljare, inte minst i Stockholm, ser sig själva som vänster. MP kommer få svårt att se sina stockholmsväljare i ögonen under valrörelsen om de väljer att gå vidare med försäljningen, säger Clara Lindblom, borgarråd för Vänsterpartiet.
Det menar även Robin Zachari, kanslichef på kampanjorganisationen Skiftet.
– I Stockholm har MP fått vara Moderaternas parkförvaltning mot att de säljer ut allt som M vill sälja ut. Det här ökar otydligheten kring vad MP står för.
Skiftet har under de senaste veckorna samlat in nära 5 000 namnunderskrifter i protest mot försäljningsplanerna, som de på måndagen lämnade in till stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).
Även Marcus Larsson, lärare och ideellt aktiv i tankesmedjan Balans som granskar skolmarknaden, kritiserar MP.
– Kommunpolitiker har mycket få verktyg för att begränsa skolmarknaden, men ett av dem är rådighet över lokaler. Miljöpartiet i Stockholm väljer att göra sig av med det verktyget trots att de för en politik på nationell nivå som skulle innebära att kommunen kanske måste ta över IES elever. Det är oansvarigt.
Internationalen har sökt Miljöpartiet i Stockholms stadshus, som inte har återkommit.

Försäljningen av idrottshallen är ett separat ärende, som inte togs upp under måndagens debatt. Gubbängshallen används i dag inte enbart av IES utan också av flera kommunala skolor och av 37 idrottsföreningar. Idrottsnämnden uppger i sin analys att det skulle bli dyrare för dem att hyra av en vinstdrivande aktör istället för som nu till självkostnadspris.
– Att sälja för att sedan hyra in sig i samma byggnad är som att sälja villan och ta in på hotell, sammanfattar Robin Zachari Skiftets syn på saken.
Styret menar att skolfastigheten i Gubbängen och andra som det vill sälja är ”icke-strategiska byggnader”, något som oppositionen inte instämmer i.

Clara Lindblom betonar kommunens lagstadgade ansvar att tillhandahålla skolplatser för alla elever:
– Även om IES bedriver skolverksamhet i dag finns det ingenting som säger att de är kvar där om 15 år, men det långa perspektivet måste kommunen ha. Vi måste ha skollokaler som vi äger ifall koncernskolor stänger ner sin verksamhet, vilket ju har hänt tidigare. Skollokaler är i allra högsta grad strategiska fastigheter.
Hon menar även att den skola som enligt avtalet ska byggas i området åt IES kan slå hårt mot befintliga skolor.
– Det har inte gjorts några konsekvensanalyser för vad en expansion betyder för skolorna i närområdet. Det finns många lågstadieskolor i området som har upprustats och flera har byggts ut, så vi får se vad som händer med deras elevunderlag om IES expanderar.
Också Marcus Larsson från Balans håller med:
– Jag tycker att det är ett mycket kortsiktigt sätt att se på fastigheter. IES har sagt att de stämmer staten och stänger sina skolor om ett beslut om vinstförbud går igenom. Om det sker blir plötsligt alla skolor med elever från IES i strategiska.
Lisa Palm är gruppledare för Feministiskt initiativ:
– Det grönblåa styret har en utförsäljningsplan för just skolfastigheter i hela Stockholm. Det innebär att vi förlorar flera strategiska fastigheter som gör att vi kan planera elevers utbildning. Det gör även att friskolor lättare kan etablera sig vilket kan tränga undan kommunala skolor. Kommunala skolor har det väldigt viktiga uppdraget att garantera alla barns skolgång, och om de dräneras på budgeten riskerar de att behöva läggas ner. Då lämnar man fältet öppet för marknadsskolan.
– Fi är även kritiska mot skolkoncernen IES i sig. Ägarstrukturen är oklar, Skolinspektionen får inte tag på vilka som är ägare, och under de senaste veckorna har det kommit vittnesmål om att man har en sexistisk klädpolicy där man mäter tjejers kjolar.

Joakim Larsson från Moderaterna motiverade i debatten försäljningen med att byggnaden behöver rustas upp och att skattebetalarna inte ska bekosta det åt en privat aktör, ett argument som Clara Lindblom sågar.
– Självklart skulle IES betala en upprustning ändå, men via hyran till staden. Kommunen skulle inte bekosta det åt dem, utan det där är ett sätt att försöka blanda bort korten.
Istället menar oppositionen att planerna inte alls är ett rent ekonomiskt beslut, som Joakim Larsson menade, utan ett ideologiskt. Något som Larsson i slutet av debatten även medgav.
Det tar sig uttryck dels i frågan om huruvida staden ska äga skolfastigheter som hyrs ut eller inte, men också i hur avtalet är utformat. Dagens ETC avslöjade nämligen förra veckan att det finns en klausul om att IES ska betala en avgift på 25 miljoner kronor om de stänger eller säljer vidare fastigheten inom tio år, men om det beslutet beror på ändrade lagar eller regler som gör det ”kommersiellt ofördelaktigt” för IES att fortsätta eller om IES förlorar tillståndet slipper de betala ett öre.
– Det är uppenbarligen ett väldigt ideologiskt avtal skrivet för vad som är bäst för näringslivet, och inte skattebetalarna och stockholmarna. Avtalet är skrivet så att IES inte behöver ta några ekonomiska risker. Om politiken ändras kring vinstdrivande friskolor kan de lämna walkover, säger Lisa Palm från Feministiskt initiativ.
Hon påpekar även att staden får in 8,5 miljoner kronor om året i hyra för skolfastigheten, vilket är ytterligare ett skäl till att det är långsiktigt mer lönsamt att behålla den.
Också Robin Zachari menar att ideologin styr, och att det som stadens styre menar om att försäljningen i Gubbängen är ett pilotprojekt inte stämmer.
– Ordet ”pilotprojekt” låter som att det ska utvärderas, men utvärderingen är klar. Vatten är vått och Moderaterna vill ge bort offentlig egendom. Man kör på tills någon sätter stopp, och den enda som kan sätta stopp är väljarna i september.

Rasmus Klockljung