Nybildat nätverk vill motverka ombildningar

Nätverket Stoppa Ombildningarna bildades efter att kommunfullmäktige i Göteborg beslutat att ge de kommunala bostadsbolagen i uppgift att ombilda hyresfastigheter till bostadsrätter och de försöker nu att samla den opinion som finns mot ombildningarna.

I höstas beslutade kommunfullmäktige i Göteborg att de kommunala bostadsbolagen ska låta genomföra ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Förslaget från de borgerliga partierna gick igenom efter att Sverigedemokraterna lagt ner sina röster.
Nu har Nätverket Stoppa ombildningarna startat för att opinionsbilda och mobilisera hyresgäster, och lanserades förra veckan genom en debattartikel i GöteborgDirekt.
– Kommunfullmäktige fattade ett rent ideologiskt beslut som inte har något med bostadspolitik att göra. Inte en enda ny lägenhet kommer att skapas. Istället kommer det att påverka hela staden till det sämre. Boende kommer ännu mer än idag att bli en fråga om pengar och dra isär staden ytterligare, säger Lars Henriksson, en av nätverkets grundare, till Internationalen.

I debattartikeln pekar nätverket på att det råder ”en skenande brist på hyresrätter med rimliga hyror” i Göteborg, men däremot inte brist på bostadsrätter. De menar också att en ombildning kan leda till höga kostnader för en nybildad förening som behöver bekosta omfattande renoveringar, vilket kan leda till att enskilda medlemmars ekonomi drabbas hårt.
– Vi har startat Nätverket Stoppa Ombildningarna för att sprida information om vad som gäller och vilka konsekvenserna blir men framför allt för stötta de hyresgäster som inte vill eller kan delta i ombildningarna, berättar Madeleine Holst, en annan av nätverkets grundare, i ett pressmeddelande.
– Strategin är dubbel, utvecklar Lars Henriksson för Internationalen. Dels att delta i den allmänna debatten och dels att rikta oss direkt till hyresgäster i områden som utsätts för ombildningsförsök. I helgen delade vi ut vårt första flygblad på ett par sådana ställen. Vi pratade även med en del boende och vårt blad blev mycket väl mottaget. Vi fick reda på att det på sina håll finns individer som hoppas kunna göra klipp och därför försöker få med sina grannar på en ombildning. Vi har startat en Facebookgrupp för att gå kontakt med fler och gjort en hemsida där folk ska kunna hämta fakta och argument.

Rasmus Klockljung