”Vi accepterar inga nya nedskärningar i vården”

▶ Minskade bidrag till regionerna hotar sjukvården
▶ Vänsterpartiet går inte med på nya nedskärningar
▶ Kan dra tillbaka sitt stöd till S-styret i Stockholm

INTERVJU | Per Leander

Trots att Region Stockholm har fått ett nytt rödgrönt styre, som bland annat gick till val på att rusta upp sjukvården, hotas fortfarande sjukhusen i huvudstaden av nedskärningar och uppsägningar till följd av minskade budgetanslag. Vänsterpartiet i Stockholm säger att man inte kommer att gå med på några nya nedskärningar och partiet hotar att dra tillbaka sitt stöd till den S-ledda regionledningen ifall så blir fallet.

Internationalen har talat med Jonas Lindberg, vänsterpartistiskt oppositionsborgarråd i Region Stockholm, som själv arbetar som specialistsjuk­sköterska.
– För att vi fortsatt ska vara ett samarbetsparti med det nya regionstyret är det ett villkor från oss att sjukhusen inte ska drabbas av nedskärningar och personalnedragningar. Stockholmarna har i regionvalet visat tydligt att man inte bara vill ha en ny uppsättning partier som styr utan också en ny politik. Man har röstat för att sjukhusen ska få fler vårdplatser och vårpersonalen bättre villkor. Inte för fler varsel. Vill ett styre skära ner i sjukvården får man i så fall göra det med andra partier än Vänsterpartiet, säger han.

| LÄS OCKSÅ: Vänsterpartiet går framåt i Stockholm

Bakgrunden till den ekonomiska krisen för sjukvården i Stockholm, trots det nya rödgröna styret, är att den blåbruna regeringen skjuter till för lite pengar till regionerna, som därmed tvingas till besparingar.
– Trots att vi har förhandlat fram med den styrande koalitionen med S, MP och C att nuvarande underskott som sjukhusen gör ska täckas och korrigeras och att den årliga uppräkningen höjs från svältnivån 1,5 procent till 4 procent, så ställer den ekonomiska situationen i landet ändå till det. Den nya blåbruna regeringen stryper statsbidragen kraftigt och skjuter knappt till 6 miljarder när välfärden skulle behöva minst 20 miljarder för att undvika nedskärningar. Hyreshöjningar och pensionskostnader som drar iväg riskerar att sjukhusen ändå hamnar på stora underskott om inga åtgärder vidtas, berättar Jonas Lindberg.
– Konsekvenserna skulle bli dramatiska. Sjukhusen själva har aviserat att det kan innebära att personalstyrkan måste bantas och att man tvingas till hårda effektiviseringar. Det kommer drabba patienterna om vårdpersonalen måste se sina kollegor försvinna och att man tvingas jobba med besparingsåtgärder istället för vård. 

Hur ställer sig Vänster­partiet till det här?
– För oss är det uteslutet att akutsjukhusen i Stockholm, som både innan och under pandemin haft stora problem med vårdplatsbrist och Sveriges längsta väntetider på akutmottagningarna, ska tvingas till nedskärningar och personalneddragningar. Det är på sjukhusen som de svårast sjuka patienterna vårdas. Och för att komma till rätta med brist på vårdplatser att patienter inte får vård i tid måste sjukhusen få villkor som gör att man kan rekrytera fler sjuksköterskor, vilket det är stor brist på idag, och ge dem bättre arbetsförhållanden. Då måste det få kosta, säger Jonas Lindberg.
– Därför menar vi att pengaflödet ut i den marknadsanpassade vården i Stockholm måste stoppas och resurserna styras om. Vi har förhandlat fram flera sådana reformer, såsom att vårdvalsmarknader ska avvecklas, reformeras och kontrolleras så vi kan få loss mer resurser till våra sjukhus och vårdcentraler. 

Har ni fått någon reaktion från S-styret på era krav? 
– Ja och vi utgår från att deras krav under valrörelsen om att värna vårdpersonalen och satsa på fler vårdplatser gäller även efter valet och att man vill säkerställa att inga nedskärningar kommer äga rum. Dialog förs nu för att få en heltäckande bild över hur illa ekonomin riskerar att bli och vad för åtgärder vi ska vidta för att undvika det, säger Jonas Lindberg. 


FOTO: Anna Drvnik