En annan kommunal budget är möjlig!

Internationalen har talat med Anfal Mahdi, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Malmös kommunfullmäktige med anledningen av att V Malmö har lagt fram sin budgetreservation, Budget 2024.

INTERVJU | Alex Fuentes

När lade Vänsterpartiet fram sin budget i kommunfullmäktige och vad händer nu?
– Vi lämnade in vår budgetreservation i kommunfullmäktige den 2 november. Nu har minoritetsstyrets budget gått igenom och vi driver på i opposition. Vi fortsätter att lägga fram motioner för att klargöra vår politik i kommunfullmäktige. Även i Malmös olika nämnder där budgeten sätter sina spår försöker vi fördela pengarna så rättvist som möjligt. Vi bevakar även nedskärningarnas effekter och har en tät dialog med fackförbunden, som är en bra samarbetspartner för att påverka personalens arbetsmiljö, men även för att få insyn i vilka faktiska konsekvenser nedskärningarna orsakar.

V i Malmö har lagt fram förslag som ni menar måste prioriteras under 2024 för att göra staden mer jämlik och solidarisk. Förespråkar inte majoriteten som styr Malmö jämlikhet och solidaritet för Malmöbor?
– Det gör de inte. Visst, de använder sig av formuleringar som jämlikhet och solidaritet i sin budget. Även i kommunfullmäktiges mål brukar man säga sig vilja skapa ett jämlikt Malmö. Vad man sen gör hänger dock inte ihop med vilka medel man avsätter. Malmö är en av Sveriges fattigaste städer, vi har en hög andel barnfattigdom och staden har åsamkats stora nedskärningar under flera års tid; att lägga fram ytterligare nedskärningar innebär att strama åt ännu ett år i Malmö. Vänsterpartiet är det parti i kommunfullmäktige som avsätter mest pengar till välfärden, särskilt när det kommer till socialtjänst och skola.

I V:s budget sägs bland annat: ”Idag spelar det stor roll var du bor, vilken klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn, vilken hudfärg du har, var du är född och vilket kön du tillhör för dina möjligheter i livet”. Jag tolkar det som sociala klyftor vilka härstammar från ekonomisk segregation…
– Absolut, Malmö kantas av en del problem med sociala klyftor och ekonomisk segregation. Här har vi som politiker ett ansvar att lösa det som kan bli bra när vi gör det gemensamt. Skola, vård och omsorg eller klimatsatsningar, byggande av billiga hyresrätter, satsningar på socialtjänsten och verksamheter som hjälper människor att komma i arbete. Vårt arbete bygger även på att försöka få bort sociala och ekonomiska klyftor genom att ge alla barn samma möjligheter i livet, det är mycket viktigt att vi satsar brett inom både skola och förskola.

Vi har en regering som sitter i knät på SD, men Malmö är en S-ledd kommun – är det ingen skillnad på den S-ledda majoriteten i Sveriges tredje största stad och de blåbruna på riksnivå? Hur hanterar S nedskärningar i staden?
– När landet genomgår en lågkonjunktur och den SD- ledda regeringen sviker och slaktar välfärden anser vi att man måste ta ett lokalt ansvar. De statliga anslagen är betydligt mindre än när vi hade en rödgrön regering. Men nedskärningarna i staden har även genomförts när vi haft en styrande socialdemokratisk regering och när S styrt i Malmö. Socialdemokraterna har anammat en styrningsmodell där så kallade effektiviseringar läggs på budgeten. Det är i stort sett nedskärningar som görs varje år, och det trots att samtliga fackförbund har varit kritiska till den sortens politik och trots att vi inom vissa områden inte hunnit handlägga LSS och SOL:s insatser i tid. Enligt lagstiftningen är vi som kommun förpliktigade att genomföra dessa insatser. Men trots det fortsätter man att styra på detta sätt. I kommunen tycker de blåbruna olika, moderaterna i Malmö avsätter till exempel mer pengar till skolan i sin budget, men totalt slaktar man socialtjänsten och man skär ner på övriga verksamheter.

V Malmö bedriver nu en kampanj för sin budget och uppmanar aktivister i Vänsterpartiet till mobilisering, i synnerhet i områden som Rosengård. Vad innebär denna mobilisering och vad vill man uppnå med den?
– Mobilisering för vår budgetkampanj innebär att vi går ut på gator och torg med det vi vänsterpartister kallar ”Kaffe och Politik” då vi träffar Malmöbor för att tillsammans med dem diskutera vidare det Malmö vi vill skapa. Vår budget är vår politiska karta där vi lyfter fram vart pengarna ska gå. Det är viktigt att vi alla, tillsammans, engagerar oss för att resonera om vår budget och Vänsterpartiets idé om hur man kan bygga ett socialistiskt, jämlikt hållbart Malmö, ett Malmö för alla.

Till skillnad från Socialdemokraterna vill Vänsterpartiet gå en annan väg, sägs det i er budget. Går det att skapa ett samhälle för alla?
– Det går! Om man ser staden som en helhet, om man lyssnar in professionerna om hur man bygger bort sociala problem, krävs det välfärdsinsatser. Satsningar som inte syns direkt, men som leder till påtagliga resultat på lång sikt. Man måste ha visioner och tänka långsiktigt, man måste fundera över vilka konsekvenser alla politiska beslut man fattar kan få. Man måste utgå från viljan att skapa ett samhälle för alla. Vänsterpartiet är det parti i kommunfullmäktige som satsar mest pengar på välfärden, inte minst när det kommer till socialtjänst och skola. Allt, från vår bostadspolitik, över socialpolitik till vår rödgröna omställning inbegriper ett samhälle som ska vara till för alla, ingen ska lämnas åt sidan. Att skapa ett samhälle för alla är målet vi jobbar mot och varje politiskt beslut som kommer från oss bygger på det.