Arga kommunalare demonstrerade mot usla arbetsvillkor

Närmare 150 kommunanställda, framför allt arbetare inom vård och omsorg, visade sitt missnöje med kommunens personalpolitik i ett för dagen soligt Karlskrona lördagen den 17 februari.

INRIKES | Sven Jinton

Fackförbundet Kommunal i Karlskrona stod som arrangör. ”Personalen går på knäna, vi får inte ihop vare sig privatliv eller arbetsliv. När vi protesterar blir ofta svaret; byt jobb. Utan oss försvinner kunskapen, utan oss försvinner den vård de skryter om. Vi är inga schackpjäser som de kan flytta runt på ett bräde!” skrev kommunal inför demonstrationen. Och uppmanar de styrande i kommunen att lyssna på personalen.

Och många var de som underströk detta i både tal och på plakat.

”Kommunen behandlar oss illa. De lovade att lyssna på oss och de gjorde de – Inte!”, säger Marita Ringberg som jobbat 40 år inom funktionsstödsnämnden. ”Det har hela tiden sparat och sparat på oss – på fotfolket” ”Man tröttnar”

”Arbetsgivaren har tagit över våra liv, De styr allt. Vi har inget att säga till om längre” säger Marita Lindskog.

Nedskärningar, omorganisationer, försämrade scheman, dålig arbetsmiljö, stress… Och vi blir inte lyssnade på säger Oskar Engström ordförande kommunal sektion Karlskrona och på frågan varför det inte är ett tydligt konkret krav för demonstrationen så svarar Oskar;  ”Det är det som är problemet, det är inte ett problem, det är en massa problem som vi måste jobba med.”

”Vi har sprungit fortare för att dölja problem som har vuxit sig större och större för varje år. Och vi orkar inte springa fortare. Det måste vara stopp nu. Vår arbetsmiljö måste bli bättre.” säger Skyddsombudet Susanne Dahlgren.

”Vi är människor – Inte era marionetter” som det stod på ett av många plakat. Kanske en blinkning till den stora gruvarbetarstrejken 1969-70, då en slogan var ”Vi är människor inga maskiner”

Karlskrona kommun styrs sedan senaste valet av en allians av KD, SD, M och L. Inga av de styrande kommunalråden hade dock vågat sig ut för möta personalen. Däremot uppenbarade sig vice ordförande i funktionsstödsförvaltningen, Christer Leksell, SD och på fråga från journalister svarade han att det är svårt att göra något då EU bestämmer arbetstidsreglerna.