De svenska dollarmiljardärerna blir allt fler

Det finns 43 dollarmiljardärer i Sverige. Det visar tidningen Affärsvärldens sammanställning över Sveriges allra rikaste. Från H&M-miljardären Stefan Persson, via Spotify-grundaren Daniel Ek till riskkapitalisten Per Franzén.

INRIKES | Erik Edlund

När Affärsvärlden publicerade samma lista förra året innehöll den 39 namn på personer som ägde minst en miljard räknat i dollar. Men att landet får fler dollarmiljardärer, och ”vanliga” miljardärer, är ingen isolerad händelse. Det är en del av en större trend av ökande ojämlikhet i Sverige och världen.

Tvärtom visar det på att klyftorna ökar i samhället, och att Sverige blir ett alltmer ojämlikt land. En rapport från Finanspolitiska rådet i februari visade en betydande ökning av ojämlikheten i Sverige. Den ökningen är ett resultat av växande kapital. Att ett fåtal rika har blivit ännu rikare

En miljard kan vara en ganska abstrakt siffra, så det kan vara på sin plats att först förklara exakt hur mycket 1 000 000 000 egentligen är. Om du skulle räkna till en miljard hade det tagit dig 32 år. Ett annat exempel på hur mycket en miljard motsvarar är att en miljard spelkort staplade ovanpå varandra blir en 290 kilometer hög stapel om man räknar med att ett spelkort är 0,29 mm tjockt. Lite mer intressant i sammanhanget är att en miljard, väldigt grovt räknat, motsvarar nästan 37 000 undersköterskelöner.

Nummer ett på listan, Stefan Persson, är alltså värd ungefär 6 615 600 undersköterskor.

Nummer två på listan är Antonia Ax:son Jonsson. Hon är tillsammans med sin familj främsta ägare bland annat dagligvarujätten Axfood och IT-grossisten Dustin. Antonia har klättrat på listan på senare år tack vare Axfoods utveckling på börsen, och försäljningen av kosmetikkedjan Kicks till danska Matas för 1,1 miljarder.

I Affärsvärldens beräkningar över Sveriges rikaste ingår olika typer av tillgångar som publika och privata bolag, aktier, fastigheter, båtar, konst, bilar och flygplan. Innehav av kapital i stiftelser är inte medräknade i Affärsvärldens lista, vilket förklarar varför det inte finns en enda person med efternamnet Wallenberg i listan.

Andra namn på Affärsvärldens lista över svenska dollarmiljardärer är exempelvis Spotify-grundaren Daniel Ek med sin förmögenhet på 45,2 miljarder kronor, fastighetskungen Erik Sellin som är värd 44,2 miljarder med fastighetskoncernen Balder, och IKEA-grundaren Ingvar Kamprads tre söner Jonas, Mathias och Peter som tillsammans äger 35,4 miljarder.

De tio rikaste svenska miljardärerna:

1. Stefan Persson, 178,8 mdkr
2. Antonia Ax:son Jonsson och familj, 109,9 mdkr
3. Carl Bennet, 91,5 mdkr
4. Fredrik Lundberg, 88,3 mdkr
5. Frederik Paulsen, 78, 6 mdkr
6, 7, 8. Finn, Jörn och Kirsten Rausing, 77, 5 mdkr
9, 10. Carl och Eric Douglas, 68,9 mdkr

ILLUSTRATION Truthout.org @flickr CC BY-NC-ND 2.0