Europeisk aktionsdag mot fossila bränslen

Klimataktivister i fyra länder utförde den 16 mars koordinerade aktioner mot utvinning av fossila bränslen. Aktionsdagen kallas North Sea Fossil Free, och aktionerna utfördes i Sverige, Nederländerna, Skottland, Norge, Danmark och Tyskland. Kraven bakom aktionsdagen riktade sig emot exploatering av fossila bränslen i Nordsjöregionen.

I RÖRELSE | Erik Edlund

Aktionen i Sverige organiserades av Extinction Rebellion (XR) och ägde rum i Göteborg. Där blockerade cirka 50 aktivister två av infarterna till Göteborgs oljehamn under tre timmar.

– På grund av dels geografi och dels att Göteborgs oljehamn tar emot hälften av Sveriges oljeimport blev det naturligt att de blev XR Göteborg som stod för Sveriges insats under kampanjdagen, berättar Jacob Oscarsson som var där när oljehamnen blockerades.
– Efter ca. 3 timmar upplöstes blockaden av polisen. Ett antal aktivister fördes bort och anmäldes för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Följande dag genomförde XR-aktivisterna en s.k. ”slow walk” inne i Göteborgs centrum. Ett femtiotal aktivister gick en mycket långsam vandring på bilvägarna runt Gustaf Adolfs Torg och kring Avenyn och bromsade upp trafiken under två och en halv timme.
I Norge blockerades raffinaderiet i Rafnes. I Nederländerna blockerades Europas största raffinaderi, Shells raffinaderi i Pernis. I Skottland hängde aktivister upp banderoller på flera platser som de menade var av strategiska betydelse för planerna att öka utvinningen av gas och olja.
Den paneuropeiska kampanjen ville uppmärksamma att flera länder runt Nordsjön prospekterar nya oljefält i Nordsjön trots att det går tvärtemot Parisavtalets skrivning om att hålla klimatkrisen under kontroll.
– Oljeborrning är dessutom mycket skadligt för marina ekosystem, säger Jacob och poängterar att det är extra skadligt för ekosystem som ligger nära Arktis.

Samma vecka som aktionsdagen ägde rum visade en rapport från organisationen Oil Change International att inget av de oljeproducerande länderna runt Nordsjön planerar att sluta borra efter olja för att klara Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader.
Extinction Rebellion är en internationell organisation som bildades i 2018 i Storbritannien. Rörelsen kräver att klimatkrisen och massutrotningen av liv på jorden ska behandlas som en kris, och att politikerna ska agera omedelbart och kraftfullt för att bemöta krisen.
XR använder sig av fredlig civil olydnad för att störa vad de menar är klimatskadlig verksamhet. Det betyder att de medvetet bryter mot lagar i länder där de verkar. Meningen är att bli gripna och lagförda. XR ser nämligen de efterföljande rättegångarna som en del av aktionen.
– För att visa på situationens allvar används ofta taktiken att direkt efter att en kamrat blivit dömd för en aktion gå ut och genomföra samma aktion en gång till.