Hårdare regler för sjukpenning väntar

Snart blir det hårdare regler för sjukskrivna. En statlig utredning som nyligen presenterades för regeringen föreslår bland annat att det ska bli svårare att få sjukpenning efter 180 dagar, ett halvår. Det är i princip en återgång till de strängare regler som gällde förut. Äldre och behovsanställdas rätt till sjukpenning ska också bedömas hårdare.

INRIKES | Erik Edlund

Utredningen visar att fler är sjukskrivna längre och att färre återvänder till sina jobb inom 24 månader sedan reglerna mjukades upp 2011 – 2022, och att det har ökat kostnaderna med drygt två miljarder.

Förslaget som regeringens utredare Per Johansson presenterat för regeringen är en återgång till de strängare regler som tidigare gällde för bedömning av vem som ska ha rätt till sjukpenning. Det innebär att det efter 180 dagar, ett halvt år, inte ska räcka att vara för sjuk för att återgå till det jobb man hade innan sjukskrivningen. Då ska den sjukskrivnes arbetsförmåga bedömas mot alla jobb på hela arbetsmarknaden. Om det finns ett ledigt jobb som Försäkringskassan bedömer att den sjukskrivne borde klara av dras sjukpenningen in. Enligt utredaren kan det dock finnas särskilda skäl till längre sjukskrivning, även med en återgång till de gamla reglerna, om det finns medicinska skäl.

De gamla reglerna, som utredningen föreslår en återgång till, kritiserades för att de gjorde det särskilt svårt för människor med psykisk ohälsa att få sjukersättning.

– För enskilda individer kanske det blir sämre, men för det stora flertalet blir det bättre, säger Per Johansson.

Kritiken från bland annat LO har inte låtit vänta på sig. Susanna Gideonsson, LO:s ordförande säger i ett pressmeddelande att förslaget kommer tvinga sjuka ut i arbete eller fattigdom och är ”en tillbakagång till de rättsosäkra och otrygga system som gällde innan 2021”.

– Vi minns alla berättelserna om cancersjuka som blev utan ersättning och hur sjukas arbetsförmåga bedömdes mot jobb som inte fanns. Det var en ovärdig modell med outhärdliga mänskliga konsekvenser.

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar säger att förslaget är helt ”oacceptabelt”.

– Det är en skamlig attack på svårt sjuka från regeringens och Sverigedemokraternas sida för att få spara miljardbelopp på just de som är sjuka och blivit illa behandlade av föregående regeringar.

Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiske talesperson Anders Ygeman kallar förslaget om en återgång till det gamla systemet ”hjärtlöst” och säger till TT att det kommer göra folk fattigare utan att de blir friskare.

– Det ledde, när det fanns, till absurda situationer. ”Nähä, du kan inte stå och jobba och inte sitta och jobba – sök ett jobb där man kan ligga och jobba då” Men det finns ju inga sådana jobb.


FOTO Niklas Laurin/Region Skåne