Högerns tankesmedjor dominerar samhällsdebatten

INRIKES | Erik Edlund

Tankesmedjor med koppling till näringslivet och högern får nästan tre gånger så stort genomslag i samhällsdebatten som fackliga tankesmedjor, och Timbros position som den mest inflytelserika tankesmedjan förblir ohotad. Det visar tidningen Arbetsvärldens granskning av olika tankesmedjors genomslag i samhällsdebatten. Under 2023 förekom näringslivsanknutna tankesmedjor i 1093 pressklipp och deras fackliga motsvarigheter i 345 pressklipp.

Listan över de mest citerade individerna toppas av Benjamin Dousa och en annan Timbro-anknuten opinionsbildare. Först på plats tre ser vi socialdemokraten Daniel Suhonen från Katalys, som drivs av fem olika fackförbund. Suhonen har i flera år växlat förstaplatsen med Timbros Dousa.

German Bender från Arena Idé står på plats nio, efter att tidigare år ha legat på plats 33.

Åsa Pleisner från tankesmedjan Balans, som fokuserar på frågor kring styrning och finansiering av den offentliga sektorn, är den enda kvinnan i topp-tio-listan.

Timbro har synts och hörts nästan tre gånger så mycket i media som den största fackliga tankesmedjan, Katalys. Timbro finansieras av Stiftelsen Fritt Näringsliv.

Den största förändringen Arbetsvärldens granskning visar på är ett kraftigt ras för den SD-anknutna smedjan Oikos. Från att ha varit den åttonde mest inflytelserika smedjan har de nu petats ner till plats 13.

Arbetsvärldens sammanställning bygger på omnämnanden och citeringar i rikstäckande medier som SVT och Aftonbladet, samt i fackliga tidningar och branschtidningar som Sekotidningen och Affärsvärlden.


Personerna på bilden har en viss anknytning till innehållet i artikeln