ID-kontroller på Öresundstågen möts av protester

Regeringen kommer få rätt att på eget bevåg införa tillfälliga ID-kontroller vid landets gränser från och med 1 mars 2024. Det klubbades igenom i riksdagen förra veckan, och har redan mötts av protester från både fack och bransch-organisationer.

INRIKES | Erik Edlund

Den nya lagen betyder att regeringen med kort varsel kommer kunna besluta om tillfälliga ID-kontroller utan att beslutet ska behöva passera riksdagen. Det kommer därefter gälla ”högst sex månader” men kan därefter förlängas sex månader i taget.
Personal på tåg, bussar och färjor kommer efter ett regeringsbeslut bli ansvariga för att stoppa personer som inte kan legitimera sig från att ta sig in i landet. Transportföretagen riskerar böter på upp till 250 000 kronor om deras resenärer inte har rätt ID-handlingar.
Det liknar de ID-kontroller som fanns under flyktingkrisen 2016 – 2017. Då innebar ID-kontrollerna störningar och förseningar inte minst för pendlare som bor i Skåne men arbetar i Köpenhamn,
MP, C och V röstade emot lagen, men både regeringspartierna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna röstade för.

Lagen motiveras med att det vid ”allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet” blir nödvändigt med andra åtgärder än de som redan finns idag, som tex. inre gränskontroller.
Men alla är inte lika positiva. Lagrådet konstaterar i sin remiss att det är ”direkt olämpligt” att riksdagen fattar beslut om den här lagen utan att kunna veta hur regeringen tänker använda sina nya befogenheter. Lagrådet ifrågasätter också om lagen ”ens står i överensstämmelse” med grundlagen eller EU-rätten.

”Det är precis som att politikerna i Stockholm inte har förstått någonting om hur det ser ut i Skåne.”

Sydsvenska Handelskammaren kommer med invändningar, och säger att de tänker stämma staten om id-kontroller införs på resor till Sverige.
SJ uppger för SVT att de kan tvingas ställa in snabbtågen på sträckan Malmö-Köpenhamn.
Fackförbundet Seko, som organiserar många tågvärdar, ifrågasätter att deras medlemmar ska behöva ta det här ansvaret. Seko säger att ID-kontrollerna förutom den extra arbetsbördan innebär en ökad risk för våld och hot för de tågvärdar som tvingas utföra dem helt utan utbildning inom området.
–  Våra medlemmar som jobbar som tågvärdar ska inte vara gränsvakter, säger förbundets ordförande i ett pressmeddelande på Sekos hemsida.

Förutom att kontrollera att resenärerna har ID-handlingar förväntas personalen på tåg, bussar och fartyg nu kunna se om ID-handlingarna är giltiga. Inte heller detta har de någon utbildning för.
– Regeringen är helt tondöv i denna fråga. Det borde vara helt uppenbart för regeringen att det är ett dåligt förslag när såväl fackförbund som arbetsgivarorganisationer gemensamt protesterar. Och om de nu vägrar lyssna på oss så kan de åtminstone lyssna på Lagrådet.
Den dåvarande socialdemokratiska regeringen ville redan 2022 införa liknande gränskontroller. Regionrådet Carl Johan Sonesson (M) sa då i SVT att förslaget var ”helt uppåt väggarna”. Han menade att hela arbetsmarknadsregionen i Öresund med 4,4 miljoner människor, där folk pendlar fram och tillbaka, slås samman fullständigt om man ska stanna och legitimera sig varje gång.
– Det är precis som att politikerna i Stockholm inte har förstått någonting om hur det ser ut i Skåne.


FOTO News Øresund – Johan Wessman @flickr CC BY 3.0