Klimaträttsutredningen anklagas för att prioritera bilismen

Bilismen i Sverige kommer öka med 25 procent till år 2040. Det är i alla fall utgångspunkten i Trafikverkets långsiktiga planering för landets infrastruktur. Både forskare och flera statliga myndigheter som tittat på planeringen är kritiska till Trafikverkets analyser och menar att fokuset på bilism kan leda till att exempelvis satsningar på järnvägar uteblir. De efterlyser en tydligare koppling till klimatmålen som riksdagen har satt upp, i stället för de trafikprognoser som säger att biltrafiken kommer fortsätta öka.

INRIKES | Erik Edlund

– Då menar jag att vi istället ska utgå från klimatmålet och sätta det som gräns och sedan räkna baklänges – vad är det för trafik vi önskar för att klara klimatmålet? säger en transportforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet till DN.

Trafikverkets långsiktiga planering görs på uppdrag av regeringen och uppdateras vart fjärde år. Den här gången har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att prioritera det som är samhällsekonomiskt lönsamt. Sättet att räkna ut vad som är lönsamt har kritiserats av bland annat Klimaträttsutredningen för att prioritera bilismen framför mer miljövänliga transportslag.

Johanna Stenberg, handläggare på Tillväxtverket, säger till Sveriges Radios Ekot att de ”samhällsekonomiska analyserna” inte är lämpliga att utgå från om vi ska hoppas att någon gång nå klimatmålen.

– Det kan göra att omställningen till ett mer transporteffektivt samhälle, framför allt järnvägssatsningar, uteblir.

Redan dagen efter att Trafikverkets planering publicerades kom en annan rapport. ”European State of the Climate 2023”, från EU:s klimattjänst Copernicus och Metereologiska världsorganisationen (WMO). Den rapporten visar bland annat att Europa under 2023 hade rekordmånga dagar med ”extrem värmestress” och att Europa är den världsdel där klimatet förändras snabbast. Rapporten visar också på att översvämningar blir ett allt större problem i Europa. Under 2023 påverkades ca. 1,6 miljoner människor i Europa av översvämningar.

– Klimatkrisen är vår generations största utmaning, säger WMO:s generalsekreterare Celeste Saulo.