Kortare arbetsvecka gav minskad sjukfrånvaro

Kvällar och helger brukar förknippas med vila och återhämtning för många som arbetar. Men inom vård och omsorg fortsätter verksamheten som vanligt. Arbetet är både fysiskt och psykiskt krävande och personalen måste finnas tillgänglig dygnet runt, både kvällar och helger alla årets dagar. I Skövde kommun pågår ett projekt med kortare arbetsvecka för undersköterskor med obekväma arbetstider.

INRIKES | Erik Edlund

När experimentet med kortare arbetsvecka utvärderas efter två år ser man positiva resultat, med nöjd personal och minskad sjukfrånvaro.

Det rör sig dock inte om en direkt arbetstidsförkortning. Projektet är en helt ny variant, som Skövde är först med. Det är ett ”experiment” som går ut på att personal med obekväma arbetstider på kommunens största äldreboende, samt två hemtjänstenheter och två korttidsenheter, kompenseras genom att veckans totala arbetstimmar blir kortare. För en enskild undersköterska kan det handla om 3 – 4 timmar i veckan.

Arbetstidsförkortningen är ett sätt att göra de obekväma arbetspassen mer attraktiva.

Efter klockan 19 får personalen sex minuter per timme att ta ut, och på ”särskilt bemanningskritiska dagar”, som julafton och nyårsafton, får personalen dubbla tiden. Tid som sedan kan tas ut som kortare arbetstid på andra arbetspass.

Lena Persson är chefscontroller på Skövde kommun. Hon säger till Sveriges Radios P4 Skaraborg att projektet i Skövde handlar om vila och återhämtning i vardagen. Tex. att anställda ska kunna gå hem från jobbet tidigare vissa dagar, eller att kvällspersonal ska kunna gå på skiftet klockan fyra i stället för klockan två.

– Det gör, tror vi då, ganska stor skillnad på stressnivån och upplevelsen av sin arbetsmiljö för att orka med sitt jobb.

Under ett och ett halvt år fick 160 undersköterskor kortare arbetsveckor. Det är 15 procent av de anställda inom äldrevården i Skövde kommun. En utvärdering av projektet visar att sjukfrånvaron minskat på de berörda avdelningarna. Det gäller framför allt längre sjukskrivningar som varar i mer än 15 dagar. Äldreomsorgspersonalen känner också att arbetsmiljön blivit bättre och att de får mer återhämtning mellan passen.

Personalen har fått svara på tre frågor i slutet av varje månad, kring sin ork och sitt mående och vad de tycker om det nya schemat. Utvärderingen som kommer göras bygger bland annat på den enkät-undersökningen.

Projektet medför visserligen en del kostnader för kommunen, men dessa täcks hittills av olika statsbidrag. Men Skövde kommun har faktiskt inte sparat så mycket ekonomiskt som man kunna skulle kunna tro på minskningen i sjukfrånvaro. De längre sjukskrivningarna betalas nämligen av Försäkringskassan.

Frågan om arbetstidsförkortning med bibehållen lön har länge varit en politiskt död fråga. Men på senare år har det börjat ändras. Socialdemokraterna har börjat öppna upp för en arbetstidsförkortning. Man har bla. diskuterat sänkt veckoarbetstid, mer semester, fler röda dagar eller en ny ”familjevecka”. Arbetstidsförkortningen väntas bli en av de frågor som det pratas mest om inför valet 2026.

Under valrörelsens diskussioner om arbetstiderna kommer nog många titta på och utvärdera experimentet i Skövde.

Försöket med kortare arbetsveckor är planerat att fortsätta till slutet av maj i år och utvärderas igen. Sedan finns det planer på att förlänga projektet i ytterligare ett år, men om det ska förlängas ännu mer och kanske spridas till att omfatta fler personalgrupper och avdelningar blir upp till Skövdes politiker att ta ställning till.