“Politiken måste ta tillbaka kontrollen över samhällsutvecklingen”

Hanna Gedin är en känd profil i Vänsterpartiet. Utbildad jurist i EU-rätt och har tidigare vikarierat bland annat som partisekreterare, suttit i styrelsen för partiföreningen V Malmö (den största partiföreningen i landet), varit kommunalråd i Malmö med ansvar för jämställdhetsfrågor. 2018 valdes hon in i partiets verkställande utskott och när Jonas Sjöstedt avgick som partiledare dök hennes namn upp som ev. efterträdare. Tills nyligen arbetade Hanna Gedin för Vänsterpartiet och Vänsterpartiets danska systerparti Enhedslisten i EU-parlamentet och kandiderar nu för Vänsterpartiet till EU-valet. Mitt under valkampanjen har Internationalen ställt en del frågor till henne.

INTERVJU | Alex Fuentes

Medlemmar i V Malmö och många flera röstade fram dig som kandidat inför Europaparlamentsvalet och en nationell valkonferens röstade sedan fram dig till plats 2. Nu står du tillsammans med Jonas Sjöstedt på V:s lista inför valet den 9 juni. Varför tror du att V Malmös medlemmar ville ha dig som representant för V i Bryssel?

– Jag har ju lång erfarenhet inom partiet och så har jag ett brett politiskt intresse. Det tror jag spelar roll när det kommer till att företräda partiet på ett förtroendeuppdrag. Jag har också en hel del kontakter med den moderna, progressiva europeiska vänstern som jag tror kan vara till nytta. 

Somliga tycker att EU-valet är viktigt för att kunna stoppa EU att flytta politisk makt från Sverige till Bryssel eftersom EU påtvingar oss marknadsanpassningar. Men de blåbruna, och även Socialdemokraterna, driver samma politik i Sverige. Vad är det för skillnad?

EU-lag står över svensk lag, därför måste vi ha vänsterpartister på plats för att EU inte ska hindra progressiv nationell lagstiftning eller flytta mer makt till EU. Nästa steg är att byta ut den blåbruna regeringen 2026 och öka vänsterinflytandet. Jag vill verkligen uppmana till mobilisering på alla fronter! Vi behöver ta fajten mot slavliknande villkor på arbetsmarknaden, rasistiska visitationszoner och nermonteringen av välfärden – i folkrörelser och i parlament.

Vänsterpartiets övergripande mål sägs vara att byta regering i Sverige. På vilket sätt kan en vänsterrepresentation i Europaparlamentet främja detta mål?

– Jag är skitskraj för vad denna blåbruna regering lyckats genomföra på så kort tid och för vad de ska lyckas genomföra om de får sitta kvar efter valet 2026. Jag vet att det är en rädsla jag delar med många. Förändringarna som görs här och nu påverkar människor så konkret. Många känner sig ovälkomna i Sverige. A-kassan och sjukförsäkringen nedmonteras. Rasismen ökar. En vänsterframgång i EP-valet i sommar ger hopp om att en annan politik är möjlig och att vi kommer att byta politik, inte bara i EU utan också i Sverige. Dessutom har EU stort inflytande över svensk politik, över hälften av besluten i Sverige beräknas komma från EU. Det är självklart att det ska finnas vänsterrepresentation i Europaparlamentet. Det handlar om väldigt konkreta saker som hur dyr elen ska vara, vilka arbetsmiljökrav som ska finnas, om vi ska kunna bygga fler bostäder, om klimatomställningen ska vara rättvis eller basera sig på marknadsprinciper. Konfliktlinjen i Europaparlamentet är samma som i Sverige, det kokar ner till höger eller vänster.

Alla stora förbättringar för arbetande människor har kommit genom folklig aktivitet underifrån… ”En fot i parlamentet, tusen fötter på gator och torg”, hur ställer du dig till det?

– Inga stora förändringar sker utan folkligt tryck och därför måste vi som parti ständigt ha örat mot marken. För mig är det självklart att Vänsterpartiet ska vara rörelsernas röst i parlamenten. För att ta ett exempel – att EU den senaste tiden blivit bättre på miljö- och klimatpolitik har att göra med de världsomfattande protesterna mot klimathotet, det har satt press på politikerna.

Hur kan Vänsterpartiet bidra till att bygga och stärka oberoende folkrörelser?

– Dels står vi för en politik som stöttar civilsamhället och folkrörelserna, inte som den nuvarande regeringen som skär ner på anslag och gör det svårt för folkrörelser att verka och vara oberoende. Sedan behöver vi fortsätta finnas där människor och folkrörelser finns, vara engagerade inte bara politiskt utan också i den lokala hyresgästföreningen, klimatrörelsen eller asylrättsrörelsen, för att ta några exempel.

Hur ser du på de ökade militära rustningarna och EU:s roll?

– Rysslands invasion av Ukraina kräver en annan typ av beredskap än tidigare men utvecklingen med NATO-medlemskapet är så sorglig, och det har skett nästan utan debatt. Vi skulle behöva ha en stark självständig försvars- och säkerhetspolitik, inga kärnvapen på vår mark och att svensk lag ska gälla alla i Sverige. Att den civila beredskapen måste öka innebär bland annat att vi måste göra upp med marknadsstyrningen. Vänsterpartiet anser att i stället för NATO borde Sverige öka samarbetet med andra nordiska länder, men också andra demokratiska länder i EU. 

Vad ska vi göra nu efter att Sverige kuppades med i NATO? Hur kan vi stoppa/begränsa Defense Cooperation Agreement-avtalet med USA?

– DCA-avtalet är riktigt oroväckande. Jag vet att vi i riksdagen driver den här frågan men det behövs också folklig mobilisering. I EU-parlamentet lyfter vi återkommande kritik mot hur NATO fungerar och vi har ett nära samarbete med andra vänsterpartier från länder med lång erfarenhet av NATO-medlemskap.

Undersökningsföretaget Novus släppte i februari en väljarbarometer inför EU-valet som pekade på att S och SD kan bli valvinnare och att kvinnorna lyfter Socialdemokraternas siffror. Men vi ser också en uppgång för V med 1,1 procentenheter. Kan det ha att göra med sättet Socialdemokraterna hanterat palestiniern Jamal El-Haj (fd S riksdagsledamot från Malmö) samtidigt som V är tydligt i sitt stöd till Palestina?

– Jag har svårt att säga exakt vad just denna väljarbarometer indikerar. Men den fruktansvärda situationen i Palestina och på Gaza är något som vi vänsterpartister lyfter konsekvent. I demonstrationer, i riksdagen och i EU-parlamentet. Vänsterpartiet och vänstergruppen i EU-parlamentet har sedan oktober 2023 krävt permanent vapenvila och satt press på andra partier att följa efter. I slutet av februari fick vi äntligen med en majoritet på kravet. Det spelar roll att miljontals människor demonstrerar världen över mot mördandet av palestinier och det spelar roll att det finns vänsterpartister på plats i våra församlingar som inte är rädda för att kräva det enda rimliga: en permanent vapenvila, ökat stöd till UNRWA, stopp för vapenförsäljning till Israel och att EU:s handelsavtal med Israel ska hävas. 

Hur kan Vänsterpartiet använda parlamentariska poster för att slåss mot nedskärningarna i en tid när den offentliga välfärden angrips allt hårdare? Hur undviker vi att bara hamna i dåliga kompromisser där vi är med och styr kommunalt och regionalt?

– I EU-parlamentet gör vi det ofta, tex när det kommer till EU:s ekonomiska politik. Under pandemin gjordes ett tillfälligt undantag från EU:s allra hårdaste budgetregler för att medlemsstaterna skulle kunna gå in med ökat statligt stöd. Nu vill högerpolitikerna i EU ta bort detta undantag och återgå till den blinda marknadsdogmatismen. Det kämpar vi i Vänsterpartiet och våra kollegor i andra vänsterpartier emot. Det är precis detta EU-valet handlar om – mer vänster eller höger, mer politik eller mer marknad. 

Vänsterpartiets huvudparoll i förra valet var ”Din trygghet är politikens ansvar”. Hur ska vi förstå den i förhållande till den klassiska socialistiska tanken: ”Arbetarklassens befrielse kan bara vara dess eget verk”? Riskerar den inte att leda partiet in i en mer parlamentarisk inriktning och bort från att organisera människor i vardagen?

– Jag tror inte på att parlamentarismen kan verka i ett vakuum, de stora samhälleliga förändringarna kommer genom folklig mobilisering. Men Vänsterpartiet är ett politiskt parti som ser vikten av att arbetarrörelsen finns representerad i parlament. Det spelar ingen roll om det är i Sveriges riksdag eller i EU-parlamentet. Det franska vänsterpartiet La France Insoumise har just nu en kampanj ”De som spelar golf röstar, gör du?” Precis så är det. Vi ska inte lämna walk-over till högern, folkets röst ska också finnas i parlamenten. Därför behöver man gå och rösta. År av marknadslösningar och privatiseringar har gjort Sverige och Europa otryggt och ojämlikt. Då krävs det röster för att politiken ska ta tillbaka kontrollen över samhällsutvecklingen och göra livet bättre för vanligt folk.


BILD Hanna Gedin under ett valmöte i Lund tidigare i vår