Regeringen vill låta livsmedelsjättarna forma politiken

Regeringen har nyligen introducerat Livsmedelspolitiska rådet. Men frågan är: vilka intressen representerar det nya rådet egentligen? Organisationen Klägget, som granskar lobbyisters inflytande över politiken i Sverige, visar i en granskning på klagget.se på en överväldigande närvaro av representanter för näringslivet. Inklusive vd:arna för Coca-Cola och Cloetta.

INRIKES | Erik Edlund

Livsmedelspolitiska rådets syfte är enligt regeringens hemsida att fånga upp tankar och idéer om hur man ska kunna säkra en hållbar och långsiktig strategi för livsmedelsförsörjningen. Men i rådet lyser konsumentorganisationer, fackföreningar och folkhälso- och klimatforskare med sin frånvaro. Förutom landsbygdsministern Peter Kullgren (KD) själv innehåller rådet flera tunga företagsledare. Exempelvis vd:arna för Kronfågel, Spendrups, Arla Foods, Coca-Cola och Orkla. Även Lantbrukarnas riksförbund (LRF) är representerade i rådet genom sin ordförande.

Rådet kommer inte ha någon formell makt över regeringen, men med tunga aktörer som Coca-cola och Scan väcks farhågor om att det kommer ha en överdriven påverkan på politiken.

Rådet har redan fått kritik från flera håll, och det befaras att det kommer bli en bromskloss när det gäller viktiga åtgärder för folkhälsan och miljön.
Max Andersson från Klägget skriver att det i och för sig inte är fel att man lyssnar på vad livsmedelsproducenterna har att säga, men att det är ett problem när man ger dem en särställning. Han pekar på att det finns en tydlig konflikt mellan livsmedelsföretagens intresse av att gå med vinst, och viktiga samhällsmål som klimat, miljö och folkhälsa.

”Vi vet till exempel att många människor får problem med hälsan och dör i förtid på grund av överkonsumtionen av socker. Hur troligt är det att Coca-Cola och Cloetta kommer att försöka stoppa skarpa förslag som leder till att deras försäljning kraftigt minskar?” undrar Max Andersson.

LÄS OCKSÅ Hallå där Robin Zachari, ansvarig utgivare för Klägget

Artikeln lyfter även fram att det nya rådet kommer vara skadligt för klimatet och miljön.
Att den globala köttproduktionen, framför allt produktionen av nötkött, har en stor negativ påverkan på klimatet har varit känt länge. Men det är inte artikelförfattaren tror inte att det är särskilt troligt att ett Livsmedelspolitiskt råd med representanter från Scan och Kronfågel skulle medge detta och INTE motarbeta alla eventuella åtgärder för att minska köttätandet.

Max Andersson tror att det också är troligt att rådet kommer försöka pressa regeringen till en politik som leder till högre utsläpp.

Artikeln tar upp frågan om livsmedelsindustrins plastförpackningar och hormonstörande ämnen som misstänks orsaka cancer, sterilitet och autoimmuna sjukdomar. Forskningen har länge varnat för användandet av farliga ämnen som Bisfenol A, och Livsmedelsverket förväntar sig att EU-kommissionen snart kommer föreslå ett förbud.

”Här vore det smart att lyssna på forskningen, men hittills har industrin dragit benen efter sig.” skriver Andersson.

Han avslutar med att den här sortens råd inte ger företagen någon formell makt, men att det ökar deras inflytande.

”Kort sagt: de ska bestämma över din mat och det kan förstöra vår planet”.


BILD klagget.se