Rekordmånga barnfamiljer vräktes 2023

Antalet vräkningar ökade under 2023 med tio procent jämfört med året innan. Totalt skedde 2768 vräkningar, och flera av vräkningarna berörde barnfamiljer. Det visar Kronofogdens sammanställning för 2023.

INRIKES | Erik Edlund

Skälet bakom ökningen i antalet vräkningar tros vara de tuffare tiderna i ekonomin med inflation, osäkerhet på arbetsmarknaden och stigande levnadsomkostnader som gör att många av Sveriges tre miljoner hyresgäster inte har råd att betala hyran.
Konsekvenserna för den som vräks är mycket stora. Den som drabbas riskerar ofta hemlöshet och livslångt utanförskap. Därför föreslår Hyresgästföreningen en statlig fond som ska hjälpa boende som har svårt att betala hyran och riskerar vräkning.
Fonden, som Hyresgästföreningen kallar en ”hyresakut”, ska förebygga vräkningar, och finnas tillgänglig att söka pengar ur en månad i taget för alla som har problem att betala sitt boende.
Förslaget tar sin utgångspunkt i bostadsbidraget, men ska omfatta alla typer av hushåll och inte bara unga under 29 och barnfamiljer.

Hyresgästföreningen skriver i en debattartikel att hyran för många är den enskilt största utgiften varje månad, och att den tar allt mer av deras disponibla inkomst. De skriver också att fastighetsägarna 2023 ställde tre gånger så höga krav på hyreshöjningar som tidigare år
“Det är en extraordinär åtgärd för att hantera den uppkomna pris- och utgiftschock som drabbat de svenska hyreshushållen, och som gjort att många yrkesarbetandes löner plötsligt inte räcker till.
Ansökningar om stöd från fonden ska ske månadsvis så länge behovet finns, och inkomstgränsen ska ligga högre än vad som gäller för bostadsbidraget. Detta för att fler hushåll ska omfattas.”
När antalet vräkningar ökar, ökar också antalet vräkningar av barn. Kronofogdens sammanställning visar att 674 barn berördes när deras familj eller en av deras föräldrar vräktes. Det är en ökning med 17 procent sedan 2022, och den högsta sedan 2008 då Kronofogden började mätningarna.

Antalet minskade länge, men sedan 2018 har det ökat varje år. Vräkningarna med barn inblandade ökade under året mer i Eskilstuna, Västerås och Malmö än i någon annan svensk kommun. I bland annat Stockholm har däremot antalet vräkningar av barnfamiljer minskat.
Ökningen kommer inte som en överraskning. Den senaste tidens pris- och hyreshöjningar slår hårt mot dem som redan har små marginaler.
– Ökningen visar att allt fler har svårt att klara sig i de tuffare ekonomiska tiderna. En vräkning har stora konsekvenser för den som är med om det, inte minst för familjer med barn, säger Kronofogdens privatekonomiska talesperson Davor Voleta i ett pressmeddelande.
Antalet ansökningar om vräkningar som kom in till Kronofogden ökade med tretton procent under året, till 6923. Främst i storstäderna. Men av de vräkningsansökningarna återkallades ca. 60 procent. Förmodligen för att hyresvärden kontaktat hyresgästen och hittat en lösning innan en vräkning blivit aktuell på riktigt. Ofta med hjälp av Socialtjänsten.

Stockholms län är den region där det skett flest vräkningar, 573 stycken. Där kunde man också se den största ökningen.
I Västra Götaland genomfördes 419 vräkningar. 26 fler än förra året.
Gotland hade enbart sju genomförda vräkningar. Det är samma siffra som året innan.
Hyresgästföreningen har levt mitt i den här oroande utvecklingen, och de efterlyser handling. De skriver i sitt pressmeddelande där de föreslår en statlig hyresakut att välfärdssystemets nät har glesats under de senaste tjugo åren, och att detta blir desto tydligare i kristider. De skriver att krispolitik inte ersätter långsiktiga reformer och en fungerande bostadsmarknad, men att vi inte heller kan vänta på stora och tidskrävande reformer när allt fler hamnar under fattigdomsgränsen.
”Därför behövs det politiska krafttag från regeringen som möter alla de hyresgäster som nu kämpar för att få ekonomin att gå ihop.”


FOTO Fluff @wikipedia CC BY-SA 3.0