Ryssland får inte segra!

PÅ PLATS | Arnold Jeppsson och Göran Högberg

– 8 av 10 ukrainare har haft en anhörig som drabbats av Rysslands invasion i Ukraina. Priset för motstånd är oerhört högt men vi drivs av att vi kämpar för ett samhälle där social förändring ska vara möjligt genom demokratiska rättigheter och ett utvecklat civilsamhälle.
Det sa Hanna Perekhoda från den ukrainska demokratiska vänstern Sotsialnyi Rukh – Social Rättvisa – på ett välbesökt möte i slutet av förra veckan. Mötet, som hölls på Solidaritetshuset i Stockholm, hade arrangerats av tidningen Flamman tillsammans med organisationen Ukrainasolidaritet.

På scenen satt Hanna Perekhoda tillsammans med Hanna Gedin från Vänsterpartiet. Flammans redaktör Leonidas Aretakis ledde samtalet.
– Det vi ser i dagens Ryssland är en totalitär nationalistisk diktatur och vi vet att en rysk seger kommer att innebära omfattande tortyr, död, etnisk resning och utplånandet av Ukraina som eget land, sa Hanna Perekhoda.
Hon betonade att det behövs vapen utifrån för att stoppa Rysslands attack mot Ukraina och hon poängterade att det är en central fråga för landets överlevnad. Samtidigt menade hon att även de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland är viktiga men att det är nödvändigt att se till att de verkligen fungerar eftersom Ryssland hela tiden skapar nya kryphål.

Hanna Perekhoda berättade vidare att det post-sovjetiska tillståndet i regionen utmärks av politisk misstro och avsaknad av tilltro till progressiva reformer och sociala åtgärder.
– Sovjetsystemet betydde social passivitet och ständig lögn och propaganda vilket ledde till en brist på erfarenhet och tillit, och stor misstro mot social kamp. Den omfattande sociala mobiliseringen under Majdan-revolten har gett Ukraina en ny erfarenhet av självorganisering och social kamp.

På frågan om hur vänstern i världen kan solidarisera sig med det ukrainska folkets självständighet så konstaterade hon att det finns många organisationer som utvecklats i en kamp mot USA-imperialismen och som därför inte förstår den ukrainska situationen som ett offer för den ryska imperialistiska diktaturen.
– Det är grundläggande för fred och säkerhet i Europa och världen att Ryssland hindras från att lyckas med kriget mot Ukraina. En rysk seger kan öppna för territoriella erövringskrig i hela världen.

1993 – 1994 skrev Ryssland, Storbritannien och USA under ett säkerhetsavtal för Belarus, Kazakstan och Ukraina i samband med att dessa länder anslöt sig till icke-spridningsavtalet angående kärnvapen. Ukraina hade vid tidpunkten världens tredje största kärnvapenarsenal. Ukraina fick utöver garantier för säkerhet även löften om ekonomisk ersättning både från Ryssland och USA om man gav upp sin möjliga användning av kärnvapen. 
– Ryssland bröt mot avtalet redan 2014, när man annekterade Krim och startade krig i Donbass. Idag har Ryssland infört en ordning där militärmakt används till erövring av mark, något som hotar människor över hela världen, säger Hanna Perekhoda.

På mötet diskuterades också den interna situationen i Ukraina. Hanna Perekhoda menar att det är negativt att många i kretsen kring president Zelenskyj är för privatiseringar och lagar som försvagar arbetstagarnas rättigheter.
– Kriget inte kan vinnas genom neo-liberal ekonomi utan med gemensamma ansträngningar.  Det är en viktig fråga för Social Rättvisa idag men även att ha en social vision för återuppbyggnaden av landet.

Ett inlägg från publiken om nödvändigheten av även socialt stöd till Ukraina väckte Hanna Perekhodas gillande.
– Du har en poäng där sa hon, allt stöd är viktigt. Social rättvisa är en bred socialistisk organisation i Ukraina som har funnits sedan Majdan-revolten 2014 och som organiserar människor över hela Ukraina och i Europa. Många av oss finns i Västeuropa där vi hjälper till med stödarbete.

Hanna Gedin från Vänsterpartiet står som andra namn på listan inför EU-valet i juni. Hon arbetar redan idag för vänstern i EU-parlamentet. På en direkt fråga poängterade hon att Vänsterpartiet är eniga om vapenstöd till Ukraina.
– Vi anser att vapenstödet är livsviktigt för Ukraina. Vi arbetar inom EU tillsammans med vänsterpartier i Danmark och Finland i solidaritet med Ukraina, säger Hanna Gedin.

Se mer av samtalet med Hanna Perekhoda via dessa två länkar: