Sol och socialism på första maj! 

Första maj sken solen över nästan hela landet och 1-majdemonstrationerna var på de flesta håll större än vanligt. Om detta berodde på meteorologiskt eller politiskt högtryck låter vi vara osagt. Tusentals nummer av Internationalen spreds på ett tjugotal orter med parollen ”Hellre röd än död” – En syftning på krigets och klimatförändringarnas fasor och vad vi anser är det nödvändiga alternativet.

1 MAJ | Internationalen

Angered 


Röda fanor fladdrade i vårvinden tillsammans med palestinska röd-grön-vit-svarta flaggor när ca. 100 angeredsbor, vänsterpartister och Palestina-aktivister samlades i Angered centrum. 

I Göteborgsförorten Angered anordnar Vänsterpartiet sedan flera år tillbaka en egen liten manifestation i god tid innan den stora demonstrationen inne i stan. I år anordnade man den tillsammans med organisationen Enhetsfront för Palestina. Palestinafrågan fick naturligtvis stort fokus vid mötet men talarna berörde även frågor som de stigande matpriserna, Tidöavtalet, Nato och hotet från rasismen. 

Vänsterpartiet Angereds ordförande Kristoffer Lundberg var en av talarna. Han talade om vikten av att koppla ihop olika kamper som kampen för sänkta matpriser, frysta hyror och högre löner med kamp för social bostadspolitik, arbete, kollektivavtal och en planerad ekonomi som prioriterar människors behov. 
”I hela vår vardag finns frön till det nya samhället. Det enda som saknas idag är ledarskap och klassens förståelse om den styrka som vi besitter. Vänsterpartiets uppgift är att så detta frö så att klassen kan blomma och bryta igenom betongen. För att framtiden tillhör dem som förbereder för den. Och låt oss förbereda för socialismen.” 

Borlänge 
50 Internationalen delades ut. 

Eskilstuna 
Omkring 300 i tåget i Eskilstuna. Lotta Johnsson Fornarve, riksdagskvinna talade, liksom Maria Forsberg som lokal representant. Bra stämning. Internationalen delades ut. 

Göteborg 


Vänsterpartiet hade återigen det största 1 maj-tåget i Göteborg. Enligt polisen lockade tåget 10 000 demonstranter, men siffror Internationalen har tagit del av uppskattar antalet deltagare till ungefär hälften av det. Oavsett vilken beräkning man väljer att tro på så var vänstertåget stadens största och deltagarantalet hade dessutom ökat tydligt jämfört med året innan. Innan den stora demonstrationen hade Socialistisk Politik ett 1 Maj-möte med flera inbjudna talare. 
Fred! Frihet! Klimat! Det var deviserna när föreningen Socialistisk Politik, som ger ut Internationalen, höll sitt traditionella 1 Maj-möte på Järntorget i Göteborg. Mötet presenterade en rad talare som berörde flera angelägna ämnen. 

Konferencieren Ludvig Sunnemark höll en kort inledning och presenterade talarna inför ett hundratal åhörare. 
Första talaren var en representant från vänstergruppen Allt Åt Alla. Han berättade om det fortsatta förtrycket av kurder i Turkiet, och om regeringens eftergifter till Erdoğan i samband med inträdet i NATO. Han riktade särskild kritik mot att Turkiets säkerhetstjänst nu använder SÄPO för att övervaka kurdiska flyktingar i Sverige. 

Därefter talade Amanda Nilsson från klimaträttviserörelsen Take Concrete Action. Hon berättade om en planerad aktion mot den svenska skogsindustrin. Aktionen ska äga rum i Gävle och ska sätta fokus på skogsindustrins betydande kopplingar till svenska politiker och myndigheter. Hon berättade om hur dessa samarbetat för att framställa skogsindustrins höga avverkningstakt och miljöfarliga praktiker som klimatvänliga. 
Hon menade att detta pekar på att klimatkatastrofen är orsakad av kapitalets vinstjakt, och att kampen mot klimatkrisen därför också måste vara en kamp mot kapitalismen. 

Den tredje talaren hette Inger Björklund och är medlem i Vänsterpartiet och Nationella kommittén för folkomröstning om DCA. Hon inledde med att säga att denna första Maj utmärker sig genom att freds- och miljöfrågorna aldrig tidigare har stått så högt på agendan som nu. 

Hon berättade i sitt tal om vad DCA, Defence Cooperative Agreement innebär.  
– Avtalet innebär att USA under minst tio år framöver ”obehindratska kunna utnyttja svenskt territorium och svenska militära resurser – inklusive våra flygplatser, hamnar, övningsområden och andra anläggningar på 17 orter från Kiruna i norr till Revingehed i söder– för att lagra sitt material och hysa in manskap som förberedelse för krig. 

Mötets sista talare var Lars Henriksson från Socialistisk Politik.
– Jag tänkte prata om val idag. Nej. Inte om EU-valet, utan om val vi aldrig får göra för att andra har tagit sig rätten att välja åt oss. Men också om de val vi ändå kan göra.  

Henriksson menade att Sverige inte längre är en nation, utan två. En som låter bygga skyskrapsmonument över sin egna förträfflighet och en som får ont i magen när hyresavin kommer. En nation som jublar över de höga bankvinsterna och en annan som oroar sig för räntorna. 

Det är deras nation, ägarnas, de rikas, inte vår, som de nya NATO-miljarderna ska försvara. Vägrar vi så är vi oövervinnerliga. Men det är inga val vi kan göra var och en. Vi kan bara göra de valen tillsamman, organiserade. Det är det viktigaste val vi kan göra. Världen ligger i våra händer! 

Hörby 
Internationalen delades ut. 

Jönköping 
75 Internationalen delades ut. 

Katrineholm 
400 utdelade Internationalen, bland annat i hushåll. 

Kramfors 
Enskild Vänsterpartist delade ut Internationalen. 

Lund 
Runt 500 i V:s tåg. Glädjande nog var det ungdomliga inslaget stort. 

Linköping 
75 Internationalen delades ut. 

Malmö 


Över 6 000 människor gick i Vänsterpartiets 1 majtåg i Malmö trots krocken med Malmö FF:s cupfinal. Vänsterpartiet samlades vid Möllevångstorget och frontbanderollen som gick i täten från Möllevångstorget till Slottsparken hade en palestinsk schal (kufiya) som fond med slogan ”Alla folks frihet – alla människors frigörelse”. V Malmö vägrade använda V:s centrala paroller ”Ta tillbaka kontrollen”. På Möllevångstorget talade Emma-Lina, oppositionsråd i Malmö där hon tog upp högerextrema vindar och en politik som genomsyras av rasism, visitationszoner, klassförakt och förnekande av klimatkrisen samt solidaritet med folket i Ukraina och palestinier i Gaza. Demonstrationen dominerades helt av Palestina och Gaza, både på torget och genom stan. Människor som fyllde torget indelades i tre block, Socialistisk Politik placerades i Block 2 efter Palestinasolidaritet, Arabiska vänstern, Refugees Welcome. I Slottsparken talade bl. a Hanna Gedin, nr 2 i V:s lista till EU-valet den 9 juni. Hundratals Internationalen delades ut (en del tidningar sparades för vidare utdelning i samband med massprotesterna (Eurovision) den 9:e och 11:e maj.   

Märsta 


100 tidningar delades ut vid Märsta station. 

Norrköping 
125 Internationalen delades ut. 

Skövde 
Vänsterpartiets tåg blev det största i Skövde denna första Maj med nära 200 deltagare. Demonstrationståget med både röda fanor och palestinska flaggor gick från Helenaskolan till en provisorisk scen i Kyrkparken där tal skulle hållas och två lokala punkband uppträda. 

Från scenen i parken talade först Vänsterpartiet Skaraborgs distriktsordförande. Hon tog bland annat upp EU-valet och vikten av att gå och rösta. 
– Använd din röst, annars använder någon annan din tystnad. Sällan har detta varit så sant som nu inför EU-valet. 

Sedan kom avdelningsordföranden upp på scen och berättade om situationen i Gaza. Det blev väldigt känslosamt när han berättade om en sexårig flicka och hennes familj som behövde fly när området skulle evakueras. 

En representant från Kommunal berättade om undersköterskornas arbetssituation och kvinnors villkor i vården. De samlade vänsterpartisterna och skövdeborna fick även lyssna på tal från en representant från Ung Vänster. 

Två timmar senare gick Socialdemokraternas tåg med ett drygt 70-tal deltagare. 

Stockholm 
Mycket stort deltagande i Vänsterpartiets tåg (22 000). SP hade egen banderoll, bokbord och 600 utdelade Internationalen. Tidskriften Röda rummet delade ut flygblad. 

Sundsvall 
I Sundsvall var det runt 200 i V-tåget. Socialdemokraterna något fler. 200 Internationalen delades ut. 

Tibro 
50 Internationalen delades ut. 

Umeå 
900 i vänsterns tåg och Jan Olov Carlsson talade. 300 utdelade Internationalen. 

Uppsala 
I Uppsala angav demonstrationsledningen att det var 1300 i V-tåget, fler än på många år. Ung Vänster (som växt igen i Uppsala på senare år) skötte megafonerna /talkörerna. 

Bland annat ropades: 
”Inga gränser! – Inga nationer! – Stoppa alla deportationer!” 
”Solidaritet i vått och torrt! Ingen jävla vapenexport!” 

125 utdelade Internationalen. 

Varberg 
30 Internationalen delades ut. 

Visby 
Vänsterfirandet åter störst i Visby med drygt 150 deltagare.
 
Ystad  
Sten Axelson Fisk höll tal som V:are och SP:are – huvudsakligen om klimat, vård och Palestina men kom även in på DCA och Ukraina. 

Örebro 
Soligt demonstrationståg som samlade 600 personer redan vid avgång och 125 utdelade Internationalen.