Vård för nära två miljarder ska skäras bort på Sahlgrenska

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg ska spara nästan 2 miljarder. Det motsvarar 2000 anställda. Liknande larm kommer från sjukhus över hela landet. Sahlgrenskas ledning har tagit fram en hemlig lista med 900 olika sparåtgärder. Nu menar både sjukvårdsanställda och gräsrötter att patientsäkerheten är hotad och att sjukhusledningens hemliga lista kommer leda till sjukdomar, vårdskador och död.

INRIKES | Erik Edlund

Undersköterskan och skyddsombudet Johnny Sundling skriver i ett mejl till Internationalen att regeringen är ansvarig på så sätt att de i budgeten minskat på statsstöden till regionerna.
– Detta är en medveten handling. Svantesson säger rakt ut till politiken att kommuner och regioner har haft för mycket pengar, och detta åtgärdar de nu genom att anpassa statsstöden.
De bristande resurserna sätter redan stor press på patienterna, och inte minst på personalen. Johnny Sundling skriver att fokuset på att hela tiden tänka på att hålla budgeten gör att grunduppdraget, att ge göteborgarna bästa möjliga vård, hamnar i bakgrunden.
– Sahlgrenska har ca. 17 000 anställda och ca. 1000 vårdplatser (just nu något färre och håller på att minskas). 1998 hade vi ca. 10 000 anställda och ca. 2500 vårdplatser. Utifrån detta menar vi att man kan prioritera grunduppdraget att ge Göteborgs invånare mer vård och mindre kontroll av personal.

Pandemiårens stora ord om att ”nu måste vi på allvar satsa på vården” lämnade inget större avtryck i budgetarna, där bidragen till regionerna inte alls motsvarar de behov som finns. Därför dras Sahlgrenska idag med historiskt stora underskott. Och det kommer bli fler nedskärningar. 1,7 miljarder ska sparas. Exakt vad som ska sparas på är det dock ingen mer än sjukhusledningen som vet. Listan på 900 punkter är än så länge hemlig. Även för sjukhusets anställda. Sjukhusledningen motiverar sin hemlighetsfullhet med ”säkerhetsläget” och att ”visa saker kanske inte måste vara fullt offentliga”.
Sjukhusdirektören Boubou Hallberg försvarar sparpaketet med att förändringarna är nödvändiga, och tillägger att ”94 procent av verksamheten är kvar”.
Sjukhusledningen säger att de främst vill se över organisationen, minska administrationen och slussa ut patienter till andra vårdenheter.
– Vi kommer upprätthålla vår förmåga att ge både Västra Götalands invånare och våra andra patienter den vård de behöver inom vårt uppdrag, sa Hallberg i en intervju med Aftonbladet.
De fackliga organisationerna på Sahlgrenska litar inte riktigt på det. De vill ha besked om vad det står på sjukhusledningens hemliga lista. Om vad de ska tvingas offra. Man befarar att patienterna kommer drabbas när svårt sjuka och skadade inte kommer få en vårdplats och att patienter som inte vårdats klart skickas hem för tidigt för att en säng ska bli ledig.
– Besparingarna ser just nu mest ut att påverka vården, skriver Johnny Sundling. Han berättar att sjukhusledningen mycket riktigt gör genomgångar av administrationen, men att de inte ser någon effekt av detta. Detta trots att politiken tydligt beställt att det främst är där besparingar ska ske.

Idag är detaljerna ännu oklara om vad sparpaketet kommer betyda för antalet vårdplatser på Sahlgrenskas olika anläggningar. Men det är inte många som tror att de kommer bli fler.
Forskare vid Linköpings universitet tittade 2022 på sambandet mellan neddragningar i antalet vårdplatser och ökningar i antalet dödsfall i olika regioner mellan åren 2001 och 2019. Studien som publicerades i Social science & Medicine visar att tre färre vårdplatser leder till ett extra dödsfall per år i snitt.
– När man successivt minskar på personaltätheten inom den jordnära verksamheten och minskar på antalet vårdplatser, så kommer det innebära en större arbetsbelastning per vårdarbetare och fler överbeläggningar per avdelning. Detta kan bara innebära en sämre patientsäkerhet. Arbetsgivaren måste tydligt förklara för vårdarbetarna vilka arbetsuppgifter de inte ska utföra. De kommer inte kunna utföra allt de gör idag, berättar Johnny Sudling.
Minst två av nitton ambulanser kommer dras in. Det betyder att väntetiderna blir längre inom Sahlgrenskas upptagningsområde.

Inom den psykiatriska vården ska 88,7 miljoner sparas in. Det motsvarar ungefär fyra vårdavdelningar.
91 anställda på Sahlgrenskas Östra sjukhusets förlossningsavdelning, norra Europas största sett till antalet förlossningar, skriver i en debattartikel som publicerades i Göteborgsposten att de tvingats till flera smärtsamma besparingar, och att ”nedskärningarna gör det omöjligt att bedriva säker förlossningsvård.”
– Det har varit ett tufft år för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och alla medarbetare har kämpat med den ekonomiska utvecklingen. Vi har lyckats vända den negativa ekonomiska trenden, men åtgärderna är kännbara och vi följer noga konsekvenserna för patienter och medarbetare, säger Cecilia Dalman Eek (s) i ett pressmeddelande som sjukhusstyrelsen skickade ut i början av februari.