Otillräcklig LO-rapport om välfärdens behov

▶ Ytterligare 102 000 välfärdsarbetare bör anställas till 2026
▶ Utredarna anger dock inga konkreta krav om skattehöjningar
▶ Vill införa non-profit principen inom vård, skola och omsorg

KOMMENTAR | Anders Karlsson

Lagom när valrörelsen snart står för dörren släpper LO rapporten Välfärdsgapet – LOs prognos 2022: Resursbehov i vård, skola och omsorg till 2026. Det är en kortfattad liten skrift på endast 48 luftiga sidor.

[LÄS RESTEN AV ARTIKELN SOM PRENUMERANT AV PAPPERSTIDNINGEN ELLER DEN DIGITALA UPPLAGAN]