Kamp lönar sig fortfarande!

”Cirka en tredjedel av de berörda hyresgästerna vägrade att betala den högre hyran.”

EFTERTANKEN | Erik Schölin

I juni 2021 fällde Vänsterpartiet den socialdemokratiska minoritetsregeringen över frågan om marknadshyror, eller fri hyressättning vid nyproduktion. En röd linje som inte skulle passeras. Men det var mer än så, avsättandet av Löfven i riksdagen var bara toppen av isberget. Opinionsbildning med debattartiklar, intervjuer, flygbladsutdelningar engagerade tusentals vänsterpartister under dessa dagar. Med Hyresgästföreningen samma sak med kulmen på en lång kampanj. Hyresgästföreningen hade drivit frågan länge. De hade sedan 2019 drivit kampanj mot marknadshyror och samlat över 100 000 namnunderskrifter mot förslaget. Regeringen försökte använda samma taktik de använt vid både försämringarna av strejkrätten och urholkningen av LAS, där fack tvingats till förhandlingar med en bila av utredningar och lagförslag med ytterligare sämre alternativ hängande över huvudet. Den så kallade svenska modellen. Men hyresgästföreningen vägrade förhandla under de förutsättningarna med hänvisning till sin styrka i miljoner medlemmar. Och regeringen föll, förslaget om marknadshyror stoppades och stödet för Vänsterpartiet ökade och medlemsantalet sköt i höjden.

I Internationalen nummer 42 berättades om hyresgästerna i Malmö som lyckats stoppa dubbel hyreshöjning. Hyresvärdarna i Malmö ville höja hyrorna ytterligare en gång 2023 utöver den höjning på 5 procent som blev utfallet i den första hyresförhandlingen. Förhandlingarna strandade då Hyresgästföreningen naturligtvis inte kunde godta några av hyresvärdarnas förslag på ytterligare höjning och hyresvärdarna skickade, utan överenskommelse med hyresgästföreningen, ut hyresaviermed nya högre hyror till över 12 000 hyresgäster. Genom manifestationer, dörrknackning och flygbladsutdelning, gemensam organisering med lokala föreningar i t ex Rosengård lyckades boende och gräsrotsaktivister ur hyresgästföreningen stoppa hyreshöjningarna. Cirka en tredjedel av de berörda hyresgästerna vägrade att betala den högre hyran. Hyresvärdarna hotade med stämning till hyresnämnden, men 3000 individuella ärenden var naturligtvis bara tomma hot och de fick se sig besegrade.

I de följande förhandlingarna lyckades Hyresgästföreningen få igenom att hyreshöjningen drogs tillbaka och de som redan betalat in den högre hyran kommer få den tillbaka. Genom engagerade gräsrotsaktivister, organisering och rörelsearbete så tvingades hyresvärdarna på reträtt och en viktig seger vanns.
Runt om i landet är kampen om hyrorna en allt viktigare fråga. Till exempel i Stockholm har en rörelse för ”Hyresstopp 2024” lanserats med flera gräsrotsorganisationer som arrangörer. Arbetarklassens befrielse kan som bekant bara vara dess eget verk. Politik är det som sker genom vår gemensamma organisering och rörelse på arbetsplatser, i bostadsområden, på gator och torg varje dag.