Aleksej Navalnyj mördad i fängelset

UTTALANDE | Ryska socialistiska rörelsen

Aleksej Navalnyj mördades i fängelset. Förbundsstatliga fängelsemyndigheter rapporterade att politikern hade dött, men det är uppenbart att han inte dog av sig själv, han mördades av Vladimir Putin. Navalnyjs undersökningar och kampanjer mot korruption hjälpte till att politisera miljontals ryssar och inspirera tusentals aktivister – varav många inte delade hans politiska uppfattningar men trodde på möjligheten att förändra Ryssland. Han och hans organisation, Stiftelsen mot korruption, lyckades fram till 2021 organisera massdemonstrationer mot Putin.

Navalnyj var en av den ryska populismens upphovsmän, som trots sina vitsord som högerman hade en benägenhet att problematisera oligarkernas kapitalism – uppmärksamma fattigdomen och ojämlikheten i Ryssland, skilja mellan vanliga ryssar och den absurt rika klick som styr den ryska staten och som fick sina enorma rikedomar genom att tillskansa sig makten och lägga vantarna på offentliga tillgångar, och genom korruption, tortyr, mord och krig.

Putin var rädd för Navalnyj. Mordet på honom är ett tydligt politiskt tecken på att putinismen är på väg in i en ny fas som räknar med att fysiskt eliminera politiska motståndare, och kanske alla som betraktas som ett hot mot regimens överlevnad. Det betyder att alla politiska fångars liv är hotade i Ryssland. Vi måste förvänta oss ökat våld i och utanför Ryssland och att fler politiska aktivister dör ”oväntat”.

Genom att döda Navalnyj vill Putins mordiska och folkmördande regim få oppositionen att tappa motivationen. Vi måste agera tvärtemot dessa förväntningar. För att få slut på diktaturen måste vi öka vår solidaritet och självorganisering. Navalnyjs död är ett exempel på politiskt martyrskap som måste inspirera oss att fortsätta de politiska aktionerna istället för att göra oss frustrerade. Vi får inte ge upp. Mördarna kommer att straffas, diktaturen kommer att störtas.

Ryska socialistiska rörelsen, 16 februari 2024.

Ryska socialistiska rörelsen bildades i mars 2011 av två organisationer, den socialistiska rörelsen Vperjod (”Framåt”), Fjärde internationalens ryska sektion, och Socialistiskt motstånd. Den är en del av Vänsterfronten, en allians som bildades under protesterna mot valfusket 2011 och 2012.

Från International Viewpoint, 17 februari 2024. Även på Links. Översättning från engelska, Göran Källqvist.