En snabbguide till Sydafrikas ICJ-mål mot Israel 

Den två dagar långa offentliga utfrågningen i Sydafrikas folkmordsmål mot Israel vid Internationella domstolen (ICJ) inleddes torsdagen den 11 januari.

UTRIKES | Marco Jamil Espvall

Den sydafrikanska regeringen väckte talan mot Israel den 29 december och anklagade landet för ”folkmordshandlingar” i samband med anfallen mot Gaza. 

Palestinier och pro-palestinska aktivister runt om i världen hoppas att ICJ ska kunna stoppa Israels slakt i Gaza, där mer än 23 000 människor har dödats – varav nästan 10 000 av dem är barn. 

Internationella domstolen (International Court of Justice) avgör tvister mellan FN:s medlemsstater. ICJ ska inte blandas ihop med Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som åtalar individer för krigsbrott. Båda domstolar har sitt säte i Haag. 

ICJ består av 15 domare som utses för en period på nio år genom val i FN:s generalförsamling och säkerhetsråd. Domstolens avgöranden är bindande och kan inte överklagas av medlemsländerna, men den är beroende av FN:s säkerhetsråd för att verkställa besluten. 

Sydafrika anklagar Israel för att ha begått folkmord i Gaza i strid med 1948 års folkmordskonvention, som båda länderna har undertecknat. 

Dödandet av ett stort antal palestinier i Gaza, särskilt barn, förstörelsen av deras hem, deras fördrivning och förflyttning, blockaden mot livsmedel, vatten och medicinsk hjälp till Gaza-remsan, införandet av åtgärder för att förhindra palestinska födslar genom att förstöra grundläggande hälsovård som är avgörande för gravida kvinnors och barns överlevnad, allt detta anges som folkmordshandlingar i stämningsansökan. 

Sydafrika begär att ICJ ska vidta brådskande åtgärder för att förhindra Israel från att begå ytterligare brott i Gaza genom ”provisoriska åtgärder” i form av ett nödbeslut som kan tillämpas redan innan huvudmålet inleds. Stämningsansökan hävdar att provisoriska åtgärder är nödvändiga ”för att skydda mot ytterligare, allvarlig och irreparabel skada på det palestinska folkets rättigheter enligt konventionen om folkmord, som fortsätter att kränkas ostraffat”. 

Israel, som har kritiserat Sydafrika för att ha väckt talan i målet, har lovat att försvara sig i domstolen. Höga israeliska tjänstemän, inklusive president Isaac Herzog, har kallat fallet ”absurt” och säger att det utgår från antisemitiska tankefigurer om ritualmord. Israel kommer sannolikt att hävda att dödandet av mer än 23 000 människor i Gaza skett i självförsvar. 

Herzog, som talade till den besökande amerikanske utrikesministern Antony Blinken i tisdags, sa att Israel ”stolt kommer att presentera vårt ’case’ där vi försvarar vår rätt till självförsvar i enlighet med internationell humanitär rätt”. 

De inledande förhandlingarna kommer troligen bara att pågå i några veckor, så en dom från domstolen, till förmån för eller emot Sydafrikas brådskande begäran, förväntas komma inom några veckor. Huvudmålet kan dock ta mycket längre tid – flera år. ICJ:s överläggningar är en snårig process som omfattar detaljerade skriftliga inlagor som följs av muntliga argument och motargument. Det kan i det här fallet ta tre till fyra år innan en dom faller. 

Efter de inledande förhandlingarna denna vecka om interimsåtgärder, och senare i huvudmålet, kommer ICJ:s domare att besluta om domen genom omröstning. Domarna ska vara opartiska, men tidigare har vissa röstat i linje med sina länders politik. När domstolen röstade för ett beslut om att tillfälligt beordra Ryssland att lämna Ukraina i mars 2022 röstade domare från Ryssland och Kina emot beslutet. 

Flera länder och organisationer har ställt sig bakom Sydafrikas stämningsansökan. Malaysia, Turkiet, Jordanien, Brasilien, Bolivia, Maldiverna, Namibia, Pakistan, Colombia och de 57 medlemmarna i Islamiska konferensorganisationen är några av dem. 

Europeiska unionen har varit tyst, men Israel har fått stöd från sin främsta uppbackare och vapenleverantör, USA. USA:s utrikesdepartements talesperson Matt Miller sade i ett uttalande att ”anklagelserna om att Israel begår folkmord är ogrundade”, men han tillade att Israel måste ”förhindra skador på civila” och utreda anklagelser om brott mot den humanitära rätten. 


FOTO Tim Dennell CC BY-NC 2.0 DEED