Förbjuda förnekelse – eller kämpa för sanning     

Den 15 februari lämnade regeringen en remiss till lagrådet, utifrån att man vill göra det kriminellt att förneka Förintelsen.

EFTERTANKEN | Håkan Blomqvist

På ett sätt kan jag förstå det, viljan att göra det olagligt att förneka Förintelsen. I det berättigade och förtvivlade raseriet över Israels krigsförbrytelser i Gaza står många inte ut med att höra bortförklaringar om historien och rycker på axlarna medan nynazister och andra sprider skamlig historieförfalskning. Eller som när Brasiliens president Lula da Silva nyligen skänkte Netanyahu en propagandapresent genom att svamla om att världen innan Gaza aldrig sett ett värre folkmord än nazisternas förintelse av Europas judar. Vietnamkrigets 2-3 miljoner dödade civila under 1960- och 70-talet, Ugandas fler än en miljon mördade under 1970-talet, Kambodjas två miljoner under samma tid, Sovjets krig i Afghanistan under 1980-talet med bortåt en miljon civila offer, de båda ryska Tjetjenienkrigen med kanske 150 000 dödade civila, hundratusen utraderade civila under västmakternas krig mot Irak osv.

Om da Silvas svammel berodde av okunnighet eller beräkning eller bara en stundens ingivelse för att uttrycka sin avsky mot Israels terror kan vi låta vara osagt. Men just den typen av relativisering av förintelsen av nära nog hela Europas judiska befolkning för bara åttio år sedan hör till den typ av dörröppning för axelryckarna som släpper in förnekelsefascismen.

Men kan den förbjudas, i lag? Många har redan ifrågasatt det. Vilka övriga folkmord ska det bli olagligt att förneka? Några av de ovan nämnda, imperialismens koloniala folkutrotningar som mörkats i halvtannat sekel, Stalinterrorns följder, det turkiska folkmordet på armenier (som svensk riksdag inte ens kan fördöma)? I Ukraina är förnekelse av Holodomor, det vill säga att Stalinsvälten var avsiktligt planerat folkmord, olagligt sedan 2006, trots det internationella forskarsamhällets oenighet. I Polen blev det 2015 olagligt att kritisera polsk medskyldighet till Förintelsen. I Tyskland kriminaliseras sedan 2022 förnekelse eller ”trivialisering” folkmord… osv. Samtidigt förbjuder republikanska delstatsstyren i USA antikolonial skollitteratur och rensar ut Darwin.

Är vi där idag, att vi inte kan tillåta demokratisk yttranderätt och öppen kamp om olika tolkningar, faktiska uppgifter och historieuppfattningar. Var går i så fall gränserna och vilka intressen ska avgöra?

Inför latrintunnorna på nätet och den växande förfalskningsindustrin är det lätt att vilja slå näven i bordet. Men vems näve och vilket bord? För att inte dras in i en malström av försök att tysta ideologiska motståndare, även de mest avskyvärda, med stumma lagparagrafer, är den enda vägen en öppen ljudlig kamp om sanningen. Hur gärna vi än vill täppa till truten på lögnmaskinernas människofientliga hatbudskap.


FOTO Fångar i Buchenwald. United States Holocaust Memorial Museum, @wikipedia Public Domain