Ingen rök utan eld

Rök uppstår inte ur tomma intet. Redan de gamla grekerna kände till denna obestridliga självklarhet och redan ontologins fader Parmenides formulerade tanken. Ur den romerske filosofen Lucretius intellekt föddes frasen ex nihilo nihil fit (ur intet – kommer intet) när han genom sitt proto-evolutionsresonemang yrkade för att den livsform som har störst kampvilja och bäst anpassar sig till sin omgivning har störst chans att överleva. I Shakespeares Kung Lear säger kungen ”nothing will come of nothing”. Det är helt enkelt allmän empirisk kunskap.

EFTERTANKEN | Abdussalaam Nordenhök

När en boll kommer studsande vänder sig även ett litet barn om för att se vem som kastat bollen.

Med andra ord, inga startskott utan krut. Inga hungerkravaller utan svält. Inga brödköer utan mjölbrist. Inga ransoneringar utan underskott. Inga rymningar utan inlåsningar. Inga strejker utan fabriksdirektörens girighet. Inga slavuppror utan att slaveri existerar som institution. Inga bondeuppror innan jordbruket existerade. Ingen upplysning utan föregående mörkläggning. Eller för att förklara det ännu enklare, ingen fransk revolution utan ett Frankrike. Det finns alltså alltid en bakgrund, ett historiskt underlag på en tidslinje.

Ali Shariati sade:
”Historien är inte bara en samling händelser,
historien är berättelsen om motstånd”.

Sett ur ett vetenskapligt och sociologiskt perspektiv är det helt enkelt Newtons tredje rörelselag i samhällelig form:
”För varje rörelse finns det alltid en motsvarade likartad motrörelse” (Actioni contrariam semper et æqualem esse reactionem).

Aldrig i världshistorien har folk rest sig i revolutioner, väpnat uppror, bonderevolter, gatuupplopp, kvinnokamp, resningar, slavuppror, desertering, avkolonisering, terrorism, attentat, strejker, bojkotter, myteri eller gått ut i demonstrationer utan en tydligt definierbar orsak.

Seloterna i Gallileen under romersk ockupation. Skottet i Sarajevo. Bomben på skeppet Amalthea i Malmös hamn. Boston Tea Party. Demonstrationen i Ådalen. Dackeupproret i Småland. Kvinnornas frigörelse. Motståndsrörelsen i Paris under Andra världskriget. IRA i Irland. ANC i Sydafrika. FNL i Vietnam. FLN i Algeriet. Che i kubanska djungeln. Thomas Sankara i Burkina Faso. Arabiska våren i Mellanöstern. Det har alltid funnits en bakomliggande orsak. Höga skatter, vetepriser som skjuter i höjden, adelns förtryck, engelsk ockupation, svält och misär, tsarens tyranni, USA:s imperialism, franska kungahusets dekadens, de arabiska makthavarnas totala värdelöshet, orsakerna är många.

Che Guevara sade om äpplen:
”Revolutionen är inte ett äpple som faller vid mognad. Du måste få det falla”.

Varför skulle folk komma på en idé, helt från ingenstans, att göra väpnat motstånd? Newtons lag i sin sociologiska form är tämligen enkel att begripa, inte svårare att förstå än att en fotboll skjuten rakt i krysset förmodligen blivit träffad av en fot med en vilja bakom. Om allt är frid och fröjd så finns ingen utlösande katalysator. Ingen rök utan eld.

Inget skrämmande aggressivt motstånd utan hämmande repressivt tillstånd.

Vad som däremot uppstått, gång på gång i världshistorien, nästan ur tomma intet, är statsterror. Terror från ovan kan ta sig många former. Mongolernas erövringståg, engelska rödrockars kolonialism, amerikansk imperialism, Nebukadnessars förstörelse av Jerusalem, Sveriges vilja att bli stormakt, aztekhärskarens blodtörst, Shaka Zulus massavrättningar av alla gravida kvinnor i riket. Världshistorien är sprängfylld av denna slags onödiga politik.

Med allt detta sagt, bröts verkligen en vapenvila 7 oktober? Två veckor innan 7 oktober bombades Gaza i tre dagar. Enligt FN dödades 492 palestinier på Västbanken under 2023, varav 120 var barn. Det åligger envar tänkande människa med fungerande intellekt att ha en djupare historisk analys än ett spädbarn som bara känner till nuet.

Må kunskapsäpplet falla rakt ner i huvudet och skingra den ovetenskapliga propagandaröken.