Inte bara medgång för extremhögern

▶ Trump och Bolsonaro jagas av rättsprocesser
▶ Förlorad makt i Polen
▶ Danmark ett skolexempel på splittring och nedgång

KOMMENTAR | Alex Fuentes

Trots extremhögerns politiska frammarsch under senare år är inte verkligheten problemfri för kapitalets krigiska spjutspetsar. Kuppmakaren Donald Trump står exempelvis nu inför ett tredje åtal, vilket handlar om stormningen av Kapitolium och hans försök att få valresultatet 2020 ogiltigförklarat. Det anses vara den tyngsta av rättsprocesserna mot expresidenten och det försvårar republikanernas ambitioner under den redan pågående valkampanjen mellan två gamla män.

Nyligen träffades den tyska extremhögern för att planera massdeportationer av invandrare. Sedan dess har det varit omfattande demonstrationer runt om i Tyskland mot högerextrema grupperingar, särskilt mot Alternative für Deutschland (AfD) vars stöd fördubblats sedan valet 2021. Här i Sverige har SD i flera mätningar under senare tid uppvisat en sjunkande tendens. Brasiliens Jair Bolsonaro blir alltmer pressad, utifrån att han misstänks för att ha planerat en statskupp efter sitt nederlag i valet 2022. I Polen tvingades det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa efter det senaste valet att lämna över makten till mer nyliberala krafter. I Nederländerna blev Frihetspartiet, som bland annat vill förbjuda Koranen och sätta stopp för all invandring, vid senaste valet största parti. Men i försöken att bilda en ny regering har man hittills huggit i sten.

Danmark är väldigt intressant i detta sammanhang. Landet – och Dansk Folkeparti – symboliserade en gång i tiden extremhögerns frammarsch i Europa, men idag kan vi se tydliga tecken på såväl splittring som nedgång. För några veckor sedan tillkännagav Nye Borgerlige, som anses vara det mest extrema högerpartiet i landet, sin avsikt att upplösas. Redan den 10 januari hade partiets riksdagsgrupp fattat samma beslut. I april kommer partiets spillror hålla ett extraordinärt möte, men allt pekar mot en total upplösning.

Nationalisterna i Nye Borgerlige, som bildades 2015 – i kölvattnet av ”flyktingkrisen” i Europa –  har kännetecknats av en främlingsfientlig inställning och en ultraliberal ekonomisk politik.  Dansk Folkeparti (DFP), har i sin tur påvisat en remarkabel nedgång under senare år. Med Nye Borgerlige på väg ut öppnar sig ett nytt scenario för den danska högern; att endast parasitera på anti-invandringspolitik verkar inte längre utgöra en tillräcklig faktor för tillväxt.

Enligt Nye Borgerliges ledare, Pernille Vermund (hon jämförs med Donald Trump), är anledningen till dess vägval att det finns för många partier av högerextremt slag i Folketinget: ”Om vi vill återställa ett konservativt Danmark måste vi samla styrkor, men i färre partier”, säger Vermund till media. Det är något av en ironisk situation vi kan beskåda. Inflationen av högerextrema partier, som bäddade för Danmarks genomförande av den mest restriktiva invandringspolitiken i EU, har nu gett upphov till att deras roll försvagas. För åtta år sedan fanns det fyra högerextrema politiska partier, nu är det sju. Konkurrensen dem emellan har framkallat en ofrånkomlig dynamik där man sliter varandra i stycken, en självrensning. Konkret har Nye Borgerlige försvagats från sex till två platser i Folketinget. När Nye Borgerlige upplöser sig kommer parlamentet bara att ha två öppet främlingsfientliga partier: Danmarksdemokraterne och Dansk Folkeparti.

Extremhögern i Danmark har spelat en avgörande roll för genomförandet av ”gettolagen” och den så kallade ”smyckelagen” (asylsökandes tillgångar), med udden riktad mot stadsdelar med flest rasifierade människor. Sveriges socialdemokrati inspirerades av det och sedan dess har de svenska socialdemokraterna velat genomföra samma politik. Men de som implementerar det idag är den SD-ledda regeringen, de så kallade visitationszonerna är ett led i denna chauvinistiska och rasistiska inriktning. Man skulle kunna säga att det är socialdemokratin, i Danmark ledd av Mette Fredriksen och i Sverige av Magdalena Andersson, som värmer vattnet och extremhögern som dricker teet.


FOTO Geoff Livingston @flickr CC BY-NC-ND 2.0