Nej till krig! Nej till USA-baser i Sverige!

Nu är det verkligen dags att säga NEJ. Alternativ till krig är samtal, förnuft, backa när man kört fel. Att gå ut till svenska folket och säga att vi ska förbereda oss för krig genom att gömma oss i skyddsrum med vattendunkar och batteriradio är verkligen dumt. Det menar tre företrädare för Kvinnor för Fred.

BREV | Kvinnor för Fred

Kärnvapenmakter står emot varandra. Nästa storkrig kan mycket väl komma att innefatta kärnvapenanfall och då finns ingen kontroll. Detta är det mest troliga om vi inte ändrar politik. Förebygga krig är alltså det enda vettiga i dagens läge. Att de flesta riksdagspartierna idag talar för ökade rustningar är inte ett bevis för att de har rätt. Vi behöver politiska partier som tänker i fred och samarbete och som använder något av det vi vet förebygger våld och upptrappning av konflikt. På lokal nivå finns den kunskapen. Det är dags för säkerhets- och utrikespolitiken att ta den till sig.

Skapa inte fiender, skapa förståelse och tillit! Undersök konflikter! Lyssna på den andra sidan! Vad är deras bevekelsegrunder, rädslor, känslor? Använd samma måttstockar för ”fienden” som för din egen sida! Vänd på perspektivet! Nu är det dags att tänka nytt.

Först: Informera dig om försvarssamarbetsavtalet med USA undertecknat i Sverige och USA den 5-6 december. Stoppa det! Även om vi skulle gå med i Nato gäller det att få riksdagen att INTE godkänna avtalet därför att det inbjuder USA, som för många krig och förberedelse till krig, att ha trupper och full utrustning i vårt land. 17 områden med regementen och övningsfält upplåts enligt avtalet. USA berättar aldrig (de har c:a 800 baser utanför sitt land) om de tar med kärnvapen. Detta ökar skräcken hos den vi utsett till fiende. Och vi har utsett Ryssland till fiende när vi handlar som vi gör idag.

Avskräckning fungerar inte. Det kan leda till krig, alltså motsatsen till avsikten. Det beror på det som kallas säkerhetsdilemma: Ju mer jag rustar, desto mer känner den andra sig tvungen att rusta för att avskräcka, och då ökar rädslan och rustningarna ännu mer. Det blir en rustningsspiral, en våldsspiral. Ökad misstro ger ökad risk för kärnvapenkrig av misstag. Detta måste förebyggas. Därför tänk nytt!

Den 9 januari har vi, några personer i Kvinnor för fred, startat en nationell samordnande kampanj för att stoppa försvarssamarbetsavtalet DCA med USA. Riksdagspartierna ska med människors hjälp förstå att de måste backa. De ska rösta NEJ. Mindre rustningar, förebyggande av våld och i stället fredliga signaler, skapa vänner – inte fiender. Gå med i fredsrörelsen! Gör din egen organisation till fredsrörelse!

Karin Utas Carlsson, Inger Björklund, Lena Jarlöv,
Kvinnor för Fred