Skräckscenariot Israel – Iran

Det israeliska flygvapnets attack den 1 april mot det iranska konsulatet i Syrien där 13 personer mördades, några av dem högt uppsatta iranska generaler. var en överlagd provokation från Netanyahu-regeringen mot ayatollaregimen. Irans svar med sin drönar- och robotattack mot Israel var knappast oväntad.

KOMMENTAR | Alex Fuentes

Netanyahu och hans generaler behövde avleda uppmärksamheten från folkmordet i Gaza som majoriteten av världens befolkning fördömer försöker till varje pris förhindra nyval i Israel. Ett sådant skulle Netanyahu förlora och samtidigt ställas inför anklagelsen om korruption och för sin hänsynslösa massaker under de senaste sex månaderna.

Konflikten mellan den högerextrema regeringen i Israel och de reaktionära ayatollornas i Iran har att göra med det aktuella geopolitiska läget i världen. Både den ”lilla Satan” (Israel) och den ”store Satan” (USA) agerar, enligt ayatollorna, gemensamt i Mellanöstern, vilket ju är sant (oavsett vad man tycker om den iranska diktaturen). För USA och Väst utgör Israel en försvarsbastion för olje- och geopolitiska intressen. Och Netanyahu vill å sin sida tvinga sina imperialistiska allierade att sluta leden och enas i sitt stöd till Israel oavsett till vilket pris.

Rivaliteten mellan Israels och Irans ledare började 1979 efter triumfen för den så kallade islamiska revolutionen där Ayatollah Khomeini erövrade makten i Teheran. Fram till dess hade Israel stött monarkin där shaherna från Pahlavi-dynastin härskade och utgjorde en av USA:s främsta allierade i regionen. Ett avbrott i relationerna inträffade då, bland annat för att iranierna under Khomeinis ledarskap började visa solidaritet med palestiniernas sak. Det var emellertid inget hinder just då eftersom både USA och Israel senare, i början av 1980-talet, kom att stödja Iran i kriget mot Irak.

Därefter fortsatte emellertid Israel att se Iran som en farlig fiende och genom den ”axel” för stöd till Iran som sträcker sig genom Libanon, Syrien, Irak och Jemen. Fientligheterna mellan Israel och Iran har varit som ett ”skuggkrig” eftersom ledarna i båda länderna attackerat varandra genom tredjeländer utan att någon av regeringarna officiellt erkänt sin delaktighet. Den israeliska underrättelsetjänsten har ägnat sig åt att eliminera vetenskapsmän i Irans tjänst (till exempel mördades iraniern Mohsen Fakhrizadeh 2020) medan Iran har gett sitt stöd till olika grupper som Hizbollah i Libanon.

Israels bombningar i Gaza har framkallat globalt fördömande och Israel måste ta sig ur träsket. Det var huvudorsaken till den israeliska flygattacken mot det iranska konsulatet i Damaskus. Det fanns ett behov av att skapa en rökridå även om det innebär risk för ett kedjekrig.

Det ”straff” som Teheran gav med drönare och missiler mötte regimens behov med hänsyn till landets inre politik. Ur geopolitiskt perspektiv talar både Kina och Ryssland om att undvika destabiliseringen av den redan instabila regionen. Ayatollorna meddelar omvärlden att de har avslutat sin hämnd och vill inte ha ett krig vars risker kan bli oförutsägbara.

Folkmordet i Gaza och imperialismens stöd till Israel har dock släppt lös den ackumulerade spänningen i regionen. I slutänden kan det bli Netanyahus reaktion som avgör framtiden för en region på randen till kollaps. Netanyahu har redan sagt det; Israel är ”förberett för alla scenarion”. Han skulle inte kunna säga det om han inte hade det ”orubbliga” stödet från USA som Biden upprepat vid flera tillfällen liksom stödet från andra imperialistiska regeringar som Frankrike, Storbritannien eller Tyskland. Även högerns ”galna” Milei i Argentina har blivit kolerisk och hävdar han inget annat vill än att stå vid Israels sida.


BILD Iranska drönare över Jerusalem 13 april