Striden mot Tesla fortsätter

IF Metalls strejk mot Tesla har snart pågått i tre månader och ännu har Tesla inte lämnat sin stenhårda antifackliga linje och sin vägran att förhandla. Strejken i Sverige är en del av samma strid som fackföreningar just nu för i flera länder, framför allt i USA och Tyskland. Internationalens Lars Henriksson bevakar utvecklingen.

KOMMENTAR | Lars Henriksson

Direkt efter sin framgångsrika strejk mot The Big Three under hösten satte bilarbetarförbundet i USA målsättningen att organisera de många oorganiserade bilföretagen i landet, bland dem Tesla och Volvo Cars. Det är den största fackliga organiseringskampanjen i USA i modern tid och riktar sig både mot de stora sluttillverkarna och deras 5 000 underleverantörer med 350 000 anställda, till största delen oorganiserade.

I en video förklarade förbundet sin strategi som i grunden sätt liknar fjolårets avtalsrörelse, framför allt för att den bygger på aktivitet och förankring underifrån. En vanlig men inte särskilt framgångsrik metod har annars varit att försöka organisera arbetsplatser utifrån, genom tillresta organisatörer och reklam i media. UAW har lagt upp en taktik de kallar för 30-50-70. När 30 procent av de som arbetar skrivit in sig som medlemmar går de ut offentligt och meddelar att de bildat en organiseringskommitté på fabriken. När de nått 50 procent ordnar facket en demonstration tillsammans med andra organisationer och rörelser i staden dit förbundets ordförande Shawn Fain kommer. När de slutligen når 70 procent och det finns en kommitté med representanter från varje skift på del av fabriken kommer det att begära den omröstning som krävs för att bli lagligt erkänd som fackförening.

På tre av de oorganiserade fabrikerna nåddes 30-procentsmålet strax efter höstens avtal, Volkswagen i Chattanooga, Tennessee, Toyota i Georgetown, Kentucky och elbilstillverkaren Rivians fabrik i Bloomington, Illinois. Nu meddelar UAW att en fjärde fabrik, Mercedes-Benz i Alabama, också nått dit och satt upp en offentlig organisationskommitté.

LÄS OCKSÅ Fackligt trendbrott i USA

Inne på Teslas fabrik i Kalifornien pågår organisationsarbetet på golvet och UAW har centralt lovat att bidra med de resurser som krävs. Dock kommer detta troligen att ta längre tid än på de fabriker där de som jobbar nu har tagit det första steget offentligt. Även Volvo Cars fabrik i den fackföreningsfientliga delstaten South Carolina finns på UAW:s organiseringslista men därifrån har det ännu inte kommit några officiella nyheter.

Många av biltillverkarna har redan börjat reagera på kampanjen och de flesta höjde lönerna kort efter höstens avtal. Sist i raden nu även Tesla. Genom ett flygblad på sin fabrik i Kalifornien har de meddelat att de gör en ”marknadsanpassad löneökning” vid sina fabriker i USA.

På Teslas Europafabrik, i Grüneheide utanför Berlin, fortsätter IG Metall arbetet med att organisera de anställda. En aktuell stridsfråga där är att Tesla nu stänger fabriken i två veckor på grund av komponentbrist och då skickar hem folk med bara en bråkdel av lönen medan IG Metall driver krav på full lön. Företaget hävdar att det beror på stoppet för transporter i Persiska viken men det vore märkligt om inte även IF Metalls strejk på Hydro Extrusions i Vetlanda också spelade in. Där har IF stoppat tillverkningen av en viktig aluminiumdetalj till Tesla.

I februari kommer de anställda att välja nya representanter till det lagstadgade företagsrådet, Betriebsrat. När det valdes förra gången 2022 var fabriken knappt igång och en stor del av de anställda var chefer av olika slag. Dagens råd har därför blivit ett redskap för ledningen och motarbetar fackföreningens försök att organisera och sluta avtal. Om IG Metall lyckas tränga igenom denna mur och få sina representanter valda skulle det vara ett viktigt steg framåt mot att organisera fabriken inifrån.


FOTO Joe Brusky @flickr CC BY-NC 2.0 DEED