Två år efter invasionen

Ryssland ut ur Ukraina – Varken Putin eller NATO

UTTALANDE | Socialistisk politik

Två år efter den ryska Putinregimens kriminella invasion av Ukraina har angreppet utvecklats till det mest förödande storkriget i Europa sedan 1945. Hundratusentals människor har dödats och skadats, städer och samhällen lagts i ruiner, ovärderlig jordbruksmark skövlats, infrastruktur och näringsliv slagits sönder och miljoner människor drivits på flykt. Invasionen har inte bara drabbat Ukraina utan även den globala livsmedelsförsörjningen för att inte tala sociala välfärdssystem som dräneras av militära rustningar – och klimatförsvar.
I invasionens spår äger den snabbaste militariseringen i Europa rum på mer än ett halvt sekel med galopperande militär upprustning, en dramatiskt växande krigsindustri och mobiliseringsbudskap till befolkningarna att vara redo för krig. Tvärtemot att motverka NATO har Putinregimen gjort mer för att utvidga och förstärka det atlantiska militärblocket än vad några NATO-vänliga politiker någonsin lyckats med.

Invasionen har inte bara lett till ohyggliga mänskliga förluster i Ukraina utan även stora offer i Ryssland för att inte tala om krossandet av demokratiska och mänskliga rättigheter i den Ryska federationen. Oppositionsledaren Aleksej Navalnyjs död och ogiltigförklarandet av krigskritikern Boris Nadezhdins valkandidatur tillhör bara de nu mest uppmärksammade uttrycken för Putinregimens förtryck. Tiotusentals ryska fredsaktivister och oppositionella tystas i fängelser och straffläger medan folkliga revolter som nyligen i Basjkirien slås ned. Kriget förstärker Putinregimens despotiska karaktär månad för månad med ökande risk för spridning och även bruket av taktiska kärnvapen.

För världens arbetar-, folkrörelser och socialister står uppgiften i eldskrift: Putins krig måste stoppas, Ukrainas folk försvaras, ryska fredsaktivister friges och fred, demokratiska rättigheter och återuppbyggnad ställas främst på dagordningen. De ansvariga för invasionen ska ställas till svars och krigsförbrytare dömas.

Arbetar- och folkrörelserna i Europa och på andra håll har inga militära resurser, men vi har vår folkliga solidaritet för att understödja det ukrainska folket på alla områden vi förmår, från praktiska hjälpinsatser för arbetar- och vänsterorganisationer, feminister, demokrater och minoriteter till politiskt tryck mot både den ryska regimen och västlig imperialisms försök att fjättra Ukraina vid nyliberal utplundring och skuldberoende.

SOCIALISTISK POLITIK SÄGER

▶ Riv upp banksekretessen och öppna skatteparadisen för konfiskering av de ryska oligarkernas och deras internationella medbrottslingars tillgångar, för Ukrainas återuppbyggnad!
▶ Avskriv Ukrainas skulder, stöd Ukrainas arbetar- och folkrörelsers motstånd mot nyliberala privatiseringar, lönesänkningar, social nedrustning och avskaffad arbetsrätt.
▶ Nej till chauvinism och diskriminering, russifiering och förtryck av minoriteter, inklusive ryskspråkiga.
▶ Stöd Ukrainas arbetarsoldater med utrustning, skydd och vård, öppna sjukvården i väst för fria vårdinsatser, stötta ukrainska fackföreningars hjälp till sina medlemmar vid och bakom fronterna.
▶ Solidaritet med ryska fredsaktivister, asyl åt krigsmotståndare och desertörer.
▶ Låt inte Putin legitimera NATO:s rustningar, utvidgning och amerikanska militärbaser och kärnvapen i Skandinavien och på andra håll.
▶ Konfiskera krigsindustrins profiter för social upprustning.
▶ Dra tillbaka alla ryska trupper från Ukraina, vapenvila, förhandlingar och fredsuppgörelse utan annektioner för jämlika demokratiska och mänskliga rättigheter för folken i Ryssland och i Ukraina.
▶ Förena den ryska fredsopinionen med det självständiga Ukraina – tillsammans för en demokratisk och jämlik framtid i fred.