Högern stryper Folkrörelsesverige

KULTUR | Håkan Blomqvist

Sverigedemokraternas och regeringens angrepp på socialdemokraternas A-lotteri i syfte att ”dra åt pengakranen” till S och, som SD:s Tobias Andersson uttryckte saken, ”göra leden glesare på första maj”, är bara den senaste framstöten. Bit för bit attackeras nu i allt snabbare takt de ekonomiska förutsättningarna för Folkrörelsesverige. Anslagen till folkbildningen har drastiskt skurits ned med kris på många folkhögskolor. Neddragningen av biståndet och Sidas budgetmedel tränger ned till den ideella sektorn och frivilligorganisationerna, i flera fall med helt stoppad finansiering.

Syftet döljs gärna bakom fraser om ”effektivisering” eller ”inflationsbekämpning”, utom av SD som talar klarspråk. Det handlar om att undergräva de ekonomiska förutsättningarna för ”Sossesverige”, för att citera dekalen på Tobias Anderssons T-shirt, i SD:s mening allt av ”vänsterliberalism”, jämlikhetsprojekt och internationell solidaritet.
Först gäller det att tysta.

När regeringen för en tid sedan skar ned det så kallade ”kommunikationsbidraget” med nära 90 procent, alltså till ner mot noll, drabbades både små organisationer som Palestinagrupperna och Afrikagrupperna och större som Palmecentret, ForumCiv och Rädda Barnen. Då hade redan mediestödsutredningen varslat om ett slut för stöd till småtidningar av vänster- och alternativkaraktär.
Sedan ska folkbildning försvåras.

”Att kröka ett hår på kapitalistiska nätkasinon eller motsvarande aktörer finns inte på kartan. ”

Minskade statsbidrag tvingar folkhögskolorna att dra ned på tretusen årsutbildningsplatser för allmänna utbildningar och tusen årsplatser på yrkesinriktade. Samtidigt slaktas budgetar för ”Svenska från dag ett”, riktade till nyanlända och asylsökande. Nu varslas om åtgärder mot Folkbildningsrådet som i SD:s ögon utgör en härd av det oönskade.
Till sist ska finansiering av aktiviteter hindras.

Folkrörelsernas Lotteribyrå kom till år 1956 i syfte att bidra till de socialdemokratiska folkrörelserna, från partiet och ungdomsförbundet till kooperationen och pensionärsorganisationen PRO. Från det tidiga 1960-talets dörrknackande försäljning av Kvicklotter och A-lotter utvecklades projektet till 1980-talets Kombilotteri med prenumerationer och 2000-talets Nordic Lottery som paraply även för lantbrukarnas ”Landsbygdslotten” med flera.

Genom spellagen har dessa lotterier givits licens som ”spel för allmännyttiga ändamål”, i likhet med Synskadades Riksförbunds och idrottsrörelsens. Det är det SD kallar ett ”riggat och korrupt system” där just socialdemokraternas koppling till flera äldre folkrörelser kunnat knytas till det ”allmännyttiga”. Och bidragit till inkomster i hundramiljonersklassen som bland annat finansierar en stor del av SSU:s verksamhet.

SD:s och andra högerdebattörers angrepp på Kombispels aggressiva marknadsföring inklusive tidigare indrivningskrav mot skuldsatta prenumeranter, kan inte dölja att måltavlan ytterst är folkrörelsefinansieringen. Tyvärr har kommersialiseringen och avpolitiseringen av lotteriverksamheten här spelat högern i händerna. Till skillnad från många idrottsföreningars lottförsäljning med tydliga syften har A-lotterierna alltmer kommit att framstå som bara en variant av rent kommersiella spel.
Men att SD och högerregeringen vet skillnaden framgår tydligt. Att kröka ett hår på kapitalistiska nätkasinon eller motsvarande aktörer finns inte på kartan. Denna ringar istället in den geografi där Folkrörelsesverige ska strypas.


FOTO Ord&Bild Reklambyrå / Kombilotteriet