Det här krävs för mer förnybar el

Om privata kapitalet som far runt på marknader inte klarar att bidra till minskningen av klimatpåverkan genom produktion av förnybar el i tillräcklig grad tillräckligt snabbt, även med all det stöd som staterna bidrar med och även trots den allt billigare tekniken, så är det ett säkert tecken på att kapitalet inte klarar jobbet.

KULTUR | Larsolov Olsson

Elektricitet efterfrågas allt mer. Politik och industri anser eltillgången vara avgörande mot klimathotet. Mycket mer el kräver mycket mer vind och sol. Fossilelenergin minskar dock långsamt. I en ny bok skärskådas den fjärdedel av klimatpåverkan som är el. Privatisering och marknadsexperiment, med eller utan statlig stöttning, hjälper inte.

Brett Christophers visar i boken The Price is Wrong. Why Capitalism Won’t Save The Planet (Verso, 2024) otaliga exempel på de olika arrangemang som förekommer på elmarknaden. Förnybar energi för elproduktion växer långsamt trots de stora behoven. Lika stor andel el produceras globalt ur fossilenergi idag som för 20 år sedan. I Sverige är klimatpåverkan mindre men i globala syd kommer vanligen över 90 procent av elen från fossilenergi.

Brett Christophers, som är professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet, har skrivit en mycket användbar genomgång av hur energimarknaden fungerar. Det är välbehövlig kunskap för den som inser att något är fel och att det behöver ändras.  Brett Christophers ifrågasätter att blanda vind och sol med ändliga fossila resurser.

Det blir inte mer förnybar el med energimarknader eller med de olika avtalsformer som är i bruk. Kapitalet tjänar mer – säkrare och enklare – profit på elproduktion från gas, kol och olja. Energikapitalisterna säger att de vore dumma annars. De skulle förlora på att satsa på förnybart. Samma säger bankerna. Det har inte hjälpt att förnybar vind och sol blivit billigare än fossilenergi. Det är fortfarande fossilt som ger största vinsterna. Och då satsar kapitalet på det. Den vind och sol som ändå blir av är tack vare offentliga stöd och pengar. Senast började säkerhetspolitiken spela in.

De flesta förslagen till förbättringar av den kaosartade elhanteringen som kommer fram i etablerade sammanhang har en gemensam utgångspunkt: de baseras på dagens dominerande system att köpa och sälja el. Reformeringssugna av olika slag är alltså upptagna med att söka förbättra marknaderna, med bevarad profitjakt – och bevarade okontrollerade elpriser. Ett exempel är den nyligen startade svenska elmarknadsutredningen.

Det tycks som man glömt vad som ska uppnås. Producera billig el för obegränsad förbrukning – eller begränsad eltillgång för effektiv utnyttjande? En produktion billigast möjlig – men som ger dryga vinster – eller resursansvarig klimatanpassning? Vitsen är förstås, och dit kommer Brett Christophers, att få till snabb ökning av förnybar el. Det kräver planmässig styrning utförd av en kraft med tillräckliga resurser. Och då blir det att luta sig mot det offentliga. För kapitalet är inte med på mer förnybar el och att avveckla fossilenergin, varken i globala syd eller nord.


Brett Christophers, The Price is Wrong: Why Capitalism Won’t Save the Planet, Verso, 2024.
Det finns en intervju med Brett Christophers är intervjuad om boken i Jacobin.com.
I bokens Acknowledgements tackar författaren Andreas Malm för uppmaningen att skriva boken.


FOTO Rick Finster @flickr CC BY-SA 2.0