Nordisk Palestinsk Filmfestival – Andas frihetens luft

Biografen Zita i Stockholm var helt fullsatt när Nordic Palestinian Film Festival (NPFF) drog i gång förra helgen 16 – 17 mars. Nu fortsätter festivalen i Malmö, Helsingborg och Göteborg. Fler städer är på gång.

KULTUR | Carmen Sandiego

I närvaro av Palestinas ambassadör och 15 ambassadörer och 16 diplomater från andra länder öppnades NPFF på lördagen 16 mars. Festivalen började med en tyst minut för martyrerna i Gaza och det ockuperade Palestina, följt av den palestinska nationalsången. Vid öppningsceremonin ( som kan ses här: NPFF) kopplade Uraib Qamhawi festivalen till vad som händer just nu i Gaza. I samma anda höll Palestinas ambassadör i Sverige ett tal där hon vittnade om den situationen på de ockuperade områdena. Sedan berättade festivalens grundare Wafa Jamil, och projektledaren Talat Bhat, om bakgrunden till Nordic Palestinian Film Festival. Förutom att Jan Hammarlund sjöng sin sång Jerusalem under ceremonin, visades också ett inspelat tal av den palestinske journalisten Wael Dahdouh, som hedrades med festivalens Medal of Courage and Freedom.

Under festivalens första dag visades ett antal filmer som skildrar det palestinska folkets verklighet och umbäranden under mer än 75 år, bland andra Mitt Gaza” som är en personlig, politisk och poetisk dokumentärfilm av PeÅ Holmquist, som under 30 år har filmat människor i Gaza.

På festivalens andra dag hölls en paneldiskussion med professorn och forskaren Mattias Gardell och filmaren Maj Wechselmann om deras upplevelser i Palestina. Seminariet avslutades med att hedra filmskaparen Maj Wechselmann, som oförtröttat fortsätter att göra filmer.

Visningen av dokumentärer fortsatte på festivalens andra dag, bland andra filmen Israelism, i regi av Erin Axelman och Sam Ellertsen, som utforskar det förflutna, nuet och framtiden för relationen mellan amerikanska judar och Israel, vilka konsekvenserna har varit och vad som kommer att hända när splittringen fortsätter att växa.

Den palestinska filmfestivalen fortsätter med visningar i Malmö 22 – 24 mars, Göteborg 22-24 april, Uppsala 26-27 april, samt Umeå och Helsingborg.

Se hela festivalprogrammet för alla städer här: www.npff.se


Hallå där Wafa Jamil!

Du är ju initiativtagare till NPFF. När började du arbeta med projektet?

– Jag har arbetat i tre år med att skapa en Nordisk palestinsk filmfestival, och sedan succesivt knutit till mig filmskapare, akademiker och aktivister, för att tillsammans skapa Sveriges första palestinska filmfestival, men som kommer att samarbeta med andra länder för att skapa en årligt återkommande festival som hålls i hela Norden. På sikt hoppas vi kunna etablera festivalen även i länder utanför Norden. Egentligen var det meningen att den skulle hållas i november 2023, men på grund av Gazakriget valde vi att senarelägga festivalen.

Varför en Palestinsk filmfestival?

– Vi vill introducera en nordisk publik till palestinska berättelser och perspektiv. Till skillnad från nyhetsrapporternas ofta opersonliga karaktär tillåter film ett djupare engagemang, och främjar empati och förståelse. vi jobbar för något både bredare och djupare än att bara mobilisera till stöd för Palestina. Festivalen vill överskrida politiska och religiösa gränser och bidra till att öka medvetenheten i de nordiska länderna om palestinsk historia och kultur. Ett annat viktigt syfte är att knyta samman majoritetssamhällena med den palestinska exilmiljön genom filmens gemensamma språk.

Var går intäkterna från festivalen?

– Förutom till att få festivalen att fortsätta årligen och på fler orter kommer delar av Intäkterna från NPFF att stödja unga filmskapare i Gaza och på Västbanken. Vi skapar också en onlinedatabas med klassiska och samtida palestinska filmer, som vi hoppas ska bli en värdefull resurs för framtida generationer.