Erdoğan segrade i Vilnius

▶ Ett svenskt kryperi utan gränser
▶ Det kurdiska folket övergavs helt
▶ Natointrädet kommer stå oss dyrt

LEDARE | #28 2023

Så tycks det, när denna ledare skrivs, vara klart. I en uppgörelse på måndagskvällen vid Nato-mötet i Vilnius förband sig den turkiska regimen att öppna för ett svenskt Natomedlemsskap ”så fort som möjligt”. Priset är högt.
Sverige och Turkiet ska inrätta en gemensam ”samverkansmekanism” mot terrorism, läs PKK, och Sverige lovar att inte ge något som helst vidare stöd åt de kurdiska rörelserna YPG och PYD som slog tillbaka IS-terrorn i norra Syrien. Även på Nato-nivå ska en sådan samordning ske. Sverige förbinder sig också att verka för turkiskt medlemskap i EU och mot sanktioner som kan rikta sig mot Turkiet. Vid sidan av svenska åtaganden har USA lovat att sälja det mest avancerade stridsflygplanet F16 till Turkiet.

Turkiet, redan med Natos näst största krigsmakt, skall alltså fortsatt rustas till tänderna och få Natos stöd i bekämpning av kurdiska befrielserörelser, supportas för inträde i EU och allmänt erkännas som en av Natos huvudaktörer – inte minst inför ställningstagande till Ukrainas Natoansökan som fått understöd av Erdoğan. Villkoren för Natos ”öppna dörren politik” från 1995 som inte bara välkomnar stater med ”demokratiska politiska system och marknadsekonomi” slår rekord i hyckleri. Medlemsländerna ska inte bara präglas av fredliga konfliktlösningar, demokratiska förhållanden utan även ”rättvis behandling av minoritetsbefolkningar” – bortsett från det kurdiska folket, glömde signatärerna tydligen att tillägga.

”Solidaritet med Ukrainska folket är en sak, kryperi för självhärskare och integrering i världens mäktigaste kärnvapenallians en annan.”

Sveriges självplågeri för att blidka den turkiske självhärskaren och försöka vara bäst i ansökningsklassen till Nato, har redan kostat skrämmande mycket.
Militärutgifterna har chockhöjts för att till och med överträffa Natos tvåprocentsmål – på bekostnad av de skriande behoven inom skola, omsorg och andra sociala områden. Grundlagsförändringar har genomförts på yttrande- och tryckfrihetens område mot rapportering som kan ”skada Sveriges utrikesrelationer”, det vill säga relationer till Nato och dess stormakter, inklusive den turkiska. Sverige har, under tryck från USA, avstått från att ratificera det internationella förbud mot kärnvapen som bland annat just svensk utrikespolitik en gång tog initiativ till.
Från första juli gäller den nya terroristlagstiftning som efter beställning från Erdoğan kriminaliserar stöd åt och insamlingar till det kurdiska PKK, inklusive sociala verksamheter i sammanhanget. Lägligt nog kom en första dom mot PKK-insamling som angivits skett under hot, just inför Nato-mötet och de närmast desperata sista minutensamtalen med Turkiet.

Samtidigt lanserar USA sina leveranser av förbjuden klusterammunition till Ukraina utan att Sverige protesterar, till skillnad från flera andra länder som skrivit under konventionen mot dessa vapen. Försvarsminister Pål Jonson, tidigare generalsekreterare i Svenska Atlantkommittén med uppdrag att propagera för Nato samt gästforskare hos Natohögskolan i Rom, förklarar att delar av eller hela den svenska krigsmakten kan ställas under Natobefäl, läs USA:s ledning. Vad som en gång skulle ha betraktats som närmast landsförräderi tycks nu närma sig Högersveriges nya normala.

LÄS OCKSÅ: Klusterbomber och terror

Sveriges inträde i Nato anpassar inte bara Sverige till den turkiska regimen och USA:s intressen. Det ökar dramatiskt det svenska samhällets utsatthet när det ryska anfallskriget mot Ukraina eskaleras med förbjudna vapen och förvärrade katastrofer i en utveckling som kan glida alla aktörer ur händerna. Att även ansluta Ukraina till Nato, något som inte bara Zelenskyjregeringen begärt utan många ledande kretsar i väst, inklusive svenska (se DN 11 juli), skulle ställa Nato mot Ryssland utan förmedlande styrkor direkt på slagfältet. Det har, sedan det ryska anfallets inledning varit tabu för Natoledningen och Vita huset. Natostadgans artikel 5 om ömsesidigt försvar skulle då kunna innebära att Natotrupper, inklusive amerikanska, mobiliserades till direkta strider mot ryska styrkor med atomkriget ögonblick bort.

Det är rakt in i detta ödesdrama den svenska Natohögern tillsammans med S-regeringen kastat det svenska samhället genom fjolårets kuppartade kovändningar bort från militär alliansfrihet utan svenska folkets demokratiska valmöjlighet.

Solidaritet med Ukrainska folket är en sak, kryperi för självhärskare och integrering i världens mäktigaste kärnvapenallians en annan.
Och kommer att stå oss alla mycket dyrt.


FOTO: nato.int