Är V på väg att inta sossarnas gamla försvarspolitiska position?

OPINION | Anders Karlsson

▶ Ställer sig bakom en omfattande militär upprustning
▶ Inte längre självklart mot Värdlandsavtalet
▶ Vill ha fördjupade mellanstatliga militära samarbeten

Det politiska etablissemanget är med raska kliv på väg att ansluta Sverige till Nato. Det enda riksdagsparti som höjer rösten mot det är V. Visst säger sig även Mp fortfarande motsätta sig medlemskap, men det är märkligt tyst från det hållet. Det är också endast V som förordar en folkomröstning i frågan. Men Nooshi Dadgostar har i en intervju med Svenska Dagbladet (22/4) klargjort att hon inte längre känner sig bunden av Vänsterpartiets programmatiska hållning, som siktar mot att även upplösa Nato: ”Det här partiprogrammet är skrivet under en helt annan tid”, föll hennes ord.


[LÄS RESTEN AV ARTIKELN SOM PRENUMERANT AV PAPPERSTIDNINGEN ELLER DEN DIGITALA UPPLAGAN]