Därför manifesterade vi för klimatet på fars dag

På fars dag, söndagen den 13:e november, manifesterade vi ”Rebellpappor” i Stockholm, Göteborg och Avesta. Det gjorde vi för att klimatkrisen är akut men politikerna slår dövörat till. Det skriver Thomas Hörberg, en av grundarna till Rebellpapporna och aktiv i klimatrörelsen Extinction Rebellion.

OPINION | Thomas Hörberg

En miljard barn löper redan en extremt hög risk att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser enligt UNICEF. I ett gemensamt uttalande förra året konstaterade 259 av världens vetenskapliga medicinska tidskrifter att makthavarnas misslyckande att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader är det största hotet mot männi­skors hälsa. En undersökning publicerad i tidskriften The Lancet samma år visade att världens unga känner stark oro och hopplöshet inför framtiden eftersom vuxna inte agerar för att stoppa klimatkrisens värsta effekter.

Trots detta konstaterade klimatpolitiska rådet redan före valet att Sverige inte kommer nå sina redan lågt ställda klimatmål med dåvarande politik. De partier som nu har bildat regering har redan dragit tillbaka många miljöpolitiska åtgärder. Enligt en rad sakkunniga har de i bästa fall en otillräcklig och i värsta fall en kontraproduktiv klimatpolitik (bland annat Naturskyddsföreningen, 2022).

Läget är akut och det globala samfundet måste agera nu. Men utvecklingen i Sverige går i stället bakåt. Många av de klimatåtgärder som tidigare lanserats, och som i sig redan var otillräckliga, stoppas nu av den nya regeringen.
Med hjälp av lögner har politiker reducerat klimatfrågan till att handla om energi, och att allt vi behöver göra är att bygga ut kärnkraften, samtidigt som forskningen visar att en radikal samhällsförändring krävs. Många, framför allt män, verkar köpa detta resonemang eftersom det innebär att de inte behöver göra några förändringar i sina egna liv. Därför vill vi visa att det finns pappor som faktiskt bryr sig, som tar krisen på allvar och inte blundar för fakta.

På fars dag den 13:e november genomförde vi rebellpappor fredliga manifestationer i Göteborg, Stockholm och Avesta för att påminna om vilken klimat­katastrof som står för dörren och att vi måste göra så mycket mer för att undvika de värsta konsekvenserna.