V ställer om till opposition – organiseringen börjar nu!

Efter en tumultartad valrörelse har var och en sin syn på vad som hände och vad som borde gjorts annorlunda. Det finns en massa saker som vi kan förbättra och bli klokare kring, liksom styrkor som vi måste värna. Men redan innan vi ens har en färdig valutvärdering kommer vi behöva starta arbetet med att bygga opposition. Det skriver Aron Etzler, partisekreterare för Vänsterpartiet.

OPINION | Aron Etzler 

Vänsterpartiets politiska projekt handlar om att bryta med den högerpolitik som Sverige och större delen av världen genomgått de senaste decennierna – och att genomföra en absolut nödvändig klimatomställning. Inte bara säga de bästa sakerna om detta, utan se till att det faktiskt blir verklighet. Vi vet att vi behöver bli starkare på många sätt – röstmässigt, medlemsmässigt och i opinionsbildande styrka för att lyckas med det. Vi vet också att vi inte kommer klara det ensamma – det behövs många olika typer av organisationer och någon form av koalition som kan vinna regeringsmakten.

Efter en valrörelse som alltid i någon mån är tumultartad och fylld av intryck har var och en sin syn på vad som hände och vad som borde gjorts annorlunda. Därför genomför nu partistyrelsen ett slags turné i partidistrikt och föreningar för att lyssna på erfarenheter och reflektera.

Valet 2022 gav ett blandat resultat för vårt eget parti. Vi backade för första gången sedan 2010 i ett riksdagsval, med 1,2 procent, samtidigt som vi lokalt och regionalt gjort de bästa resultaten på 75 år i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Bakom detta resultat finns flera faktorer: en är att Vänsterpartiet sedan flera år har en kraftig ökning i storstäderna, samtidigt som vi blivit mindre i landsbygd och småstäder. Kongressen 2020 slog fast att det är vårt mål att bryta den utvecklingen på tio års sikt. En annan fråga som påverkat riksdagsresultatet tycks vara stödröster till Miljöpartiet, som var nära att åka ur riksdagen. Mp:s stöd, inte minst bland unga har närmast kollapsat de senaste valen. Inför detta val låg partiet under spärren större delen av året, men hamnade plötsligt över spärren de sista veckorna samtidigt som V gick ner. Många av de personer som röstat på Mp för att partiet skulle klara sig kvar i riksdagen har samtidigt röstat på V lokalt och regionalt. Efter valet har nu Mp åkt ned igen och V ligger på samma nivå som innan. En del av de röster som kunde ha gått till Vänsterpartiet förlorade vi dock före valrörelsen, i februari 2022 när kriget i Ukraina startade. Allt detta och mycket mer kommer förstås undersökas noggrant i Vänsterpartiets valutvärdering som kommer i december. Det finns en massa saker som vi kan förbättra och bli klokare kring, liksom styrkor som vi måste värna.

Valet har förutom det ökade stödet i storstäderna lett till några stora framgångar: Vänsterpartiet har fått ett genombrott i miljonprogramsområden bland annat tack vare ett hängivet gräsrotsarbete som vi aldrig lyckats så väl tidigare med som nu. Vänsterpartiets medlemstillströmning har också slagit två rekord: dels har vi nu fler medlemmar än vi haft på mer än 60 år, och dels har de två senaste åren inneburit den största medlemsökningen i modern tid.

Vad vi vet redan nu är ett annat obestridligt faktum: valet 2022 blev Sverigedemokraternas valrörelse. Sverigedemokraterna vann inte bara flest nya väljare, de satte agendan för debatterna. Och det var inte den första gången. Sedan 2014 har SD övertagit rollen som det opinionsledande partiet efter Reinfeldts moderater, och deras styrka har vuxit markant sedan M, Kd och L fallit in i ledet. Därmed har vi en ny politisk situation i Sverige, en som vi troligen aldrig haft tidigare.

Vi vet också att nästa val kommer se annorlunda ut. Detta är första gången SD kommer kunna krävas på ett politiskt ansvar. Det är första gången borgerligheten regerar med ett högernationalistiskt parti. Det finns en stor risk för ekonomisk kris som kan leda till stora nedskärningar i vård, skola och omsorg, och som den blå-bruna regeringen med all säkerhet kommer att försöka skylla på invandrade eller andra syndabockar. Redan innan vi ens har en färdig valutvärdering kommer vi behöva starta arbetet med att bygga opposition och vinna förtroende.

Nu ställer Vänsterpartiet om till opposition. Det är många som är oroliga för vad en blå-brun högernationalistisk regering kan göra med Sverige. Det är många som vill se mer solidaritet och omtanke, inte mindre. Det är många som kräver mer effektiv handling istället för prat för att rädda klimatet. Vi är partiet för dem. Vi måste öppna våra partilokaler för fler som vill vara med och tillsammans bygga en större och starkare vänster. Nu börjar organiseringen.