Folkhems-Sverige har blivit Girig-Sverige

OPINION | Anita Blixt

I Göteborg går hyresförhandlingarna in på upploppet. Terje Johansson, VD för den kommunala fastighetskoncernen AB Framtidens, driver fram de högsta hyreshöjningarna på 30 år i kommunala bostadsbolag. De som drabbas är låginkomsttagare, främst äldre som inte kan påverka sin inkomst och barnfamiljer som tvingas in i trångboddhet. I år begärde AB Framtiden nästan 10-procentiga hyreshöjningar innan kraven dämpades något tack vare politisk påverkan i ett första skede. Men kraven på hyreshöjning ligger fortfarande rekordhögt i förhandlingarna och blir de verklighet innebär det hyrespåslag på hundratals kronor på redan höga hyror. Detta trots att AB Framtidens kommunala bostadsbolag år efter år visat solida vinster och nu kan räkna in eget kapital på uppemot 90 miljarder.

Samtidigt sitter samme Terje Johansson i Rädda Barnens nationella styrelse där man lyfter att barnfattigdom och vräkningar ökat i lågkonjunkturens spår. Något som många skulle uppleva som ett moraliskt dilemma om man tror på det man gör och inte tar styrelseuppdrag i ideella föreningar för det är ett plus i ett CV.

Hyresgästföreningen, som är en av parterna i den ”svenska förhandlingsmodellen” har låst sin position med ett nytt så kallat Trepartsavtal. AB Framtiden strandar strategiskt förhandlingarna år efter år för att en ”oberoende” skiljedomare ska döma till fastighetsägarnas fördel. Bostaden som är en del av välfärden monteras ner precis som sjukvården, äldrevården och skolan.

Sen har Johansson kommit med det märkliga förslaget att hyresgäster i kommunala bolag ska betala för polisiära insatser i utsatta områden och fått styrelsen att avsätta 3,5 miljarder. Dessa medel kunde gått till renovering av mögliga, hälsofarliga badrum så inte barn drabbas av astmatiska besvär och andra delar av den underhållsskuld som finns i kommunala bostadsbolag. Skulle det vara lika naturligt att villaägare fått ska betala om det är stökigt i deras område? Ska medel samlas från villaägarna eller ska man kontakta polisen? Den tanken skulle många sannolikt värja sig inför samtidigt som hyresgäster i kommunala bolag dubbelbeskattas.

Ett av Framtidens bolag, Familjebostäder förlorade nyligen ett unikt fall när Hyresnämnden som gav de boende på Siriusgatan i stadsdelen Bergsjön rätt när det gällde renovering av badrum. Hyresnämnden hade på ett förtjänstfullt vis tagit till sig aktuell forskning om renovering samtidigt som de visar samhällsansvar för ekonomiskt utsatta, en dom som skulle gagna hyresgäster över hela landet om fick stå fast. Men istället överklagade Familjebostäder domen sedan politikerna i bolagets styrelse övertygas om att tjänstemän vet bäst. Terje Johansson bortser därmed från det kommunal bostadsförsörjningsuppdraget för att skapa ännu högre vinst åt bolaget på hyresgästernas bekostnad. Johansson belönas rik för dessa insatser med en årslön på nästan 2 miljoner. Ett tydligt exempel på hur Folkhemsbygget övergivits till förmån för Girig-Sverige.