Socialistisk Politik svarar DN

”Ett epicentrum för kritiken mot programförslaget finns i den lilla tankesmedjan Socialistisk Politik med rötter i trotskismen”, skriver Dagens Nyheter 2 april om programdebatten i Vänsterpartiet. Så kan kritiska röster förminskas i dagens medielandskap.

DEBATT | Socialistisk Politik

Som varje vänsterpartist vet är debatten om och synpunkterna på det nya programförslaget inom Vänsterpartiet bred och omfattande, just så som det ska vara i en demokratisk process. Något ”epicentrum” för den debatten är, åtminstone för oss i Socialistisk Politik, SP, helt okänt. Vår ”tankesmedja” är en förening och politisk strömning öppen för alla socialister som verkar för aktiva folkrörelser, internationalism och demokratisk socialism. Många av våra medlemmar är med i Vänsterpartiet, några i Socialdemokraterna och de flesta i olika sociala rörelser. Vi verkar inte som någon slags fraktion i olika sammanhang utan hoppas bidra med inspiration för att påverka och påverkas i utvecklingen av en bred folkrörelseinriktad vänster med kraft att förändra. Våra medlemmars viktigaste arbete i Vänsterpartiet är att delta i det dagliga partibygget.

Liksom många andra i Vänsterpartiet har medlemmar i SP formulerat skarp kritik mot att förslaget till nytt partiprogram rensat ut det mesta av socialism och en nödvändig förståelsen för att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Medlemmar i SP har också engagerat sig, skrivit inlägg och motioner med skiftande synpunkter. Ibland på egen hand, ibland tillsammans med sina partiföreningar. Här finns de som argumenterar för återremiss, de som föreslagit enskilda förändringar i programutkastet, de som i huvudsak okejar förslaget och de som föreslagit ett helt annat program, allt för att bidra till att stärka en bred vänster i svensk och internationell arbetarrörelse.

LÄS OCKSÅ Vänsterpartiet programdebatt 2024

Den för många mystiska, och andra smått mytiska, benämningen ”trotskistisk” är den term Stalintiden stämplade på sina motståndare och har fått rymma det mesta mellan himmel och jord. Vi brukar uppfatta benämningen som att den tillhör historien och ingenting som förenar just SP, där många olika demokratiska och ekosocialistiska strömningar och individer möts. Så är det också med Fjärde Internationalen, den internationella samling av organisationer där SP ingår och vars medlemmar under många decennier kämpat för samma demokratiska och internationalistiska ideal som utgör SP:s grundval.

Vår förhoppning är att artiklar som denna i Dagens Nyheter inte förmår så split i den demokratiska process som vi och alla vänsterpartister avser ska bidra till att förstärka Vänsterpartiet inför de kommande stora utmaningarna.


BILD SP:are i Vänsterpartiets 1 maj-tåg i Göteborg 2023